VINATABA đặt mục tiêu tổng doanh thu năm 2021 là 3.233 tỷ đồng

15:55 | 10/04/2021

(HQ Online) - Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp vừa có quyết định phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021 đối với Công ty mẹ - Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam.

Vinataba, Vinachem chỉ được đầu tư các dự án cần thiết
Xử lý nhanh việc hoàn thuế cho Công ty Vinataba- Philip Morris
11,4 triệu cổ phiếu của Vinataba chuyển từ UPCoM lên niêm yết tại HNX
Thu nhập sếp Vinataba dự kiến gần 800 triệu đồng
VINATABA đặt mục tiêu tổng doanh thu năm 2021 là 3.233 tỷ đồng
Năm 2021 VINATABA phấn đấu nộp ngân sách nhà nước 85 tỷ đồng.

Một trong những mục tiêu chính của DN trong năm 2021 là xây dựng và phát triển Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam là DNNN kinh doanh có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước; tập trung các ngành nghề kinh doanh chính, khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh, tập trung vào các ngành có hiệu quả cao; tiết kiệm chi phí, nâng cao chất lượng hàng hóa, dịch vụ, uy tín, thương hiệu của Tổng công ty trên thị trường; cơ cấu bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Giữ vững vị trí chủ đạo và phát huy vai trò nòng cốt trong ngành thuốc lá thông qua việc ổn định thị trường tiêu thụ, giữ vững và tiếp tục phát triển thị phần thuốc lá điếu trong nước, chuyển đổi cơ cấu sản phẩm phù hợp với xu hướng tiêu dùng ngày càng cao về chất lượng, mẫu mã bao bì, giảm thiểu độc hại, góp phần ngăn chặn, hạn chế thuốc lá nhập lậu; tăng thu ngân sách; duy trì đầu tư phát triển bền vững vùng trồng nguyên liệu thuốc lá trong nước.

Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu bao gồm: Tổng giá trị doanh thu năm 2021 là 3.233 tỷ đồng; Tổng lợi nhuận trước thuế là 600 tỷ đồng; Tỷ suất lợi nhuận (sau thuế)/vốn chủ sở hữu là 7,0%. Năm 2021 nộp ngân sách nhà nước 85 tỷ đồng.

Tổng vốn đầu tư trong năm là 1.895,54 tỷ đồng, bao gồm cả dự kiến 1.806,54 tỷ đồng để bổ sung vốn điều lệ. Đồng thời, không có nợ phải trả quá hạn và có hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn lớn hơn.

Ủy ban cũng yêu cầu Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam tổ chức triển khai kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2021 theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm doanh nghiệp sản xuất kinh doanh theo cơ chế thị trường, sử dụng và quản lý hiệu quả nguồn vốn nhà nước, bảo toàn và gia tăng giá trị vốn vốn của Tổng công ty đầu tư tại các doanh nghiệp khác.

Thực hiện thoái vốn tại các doanh nghiệp sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương, đảm bảo công khai minh bạch theo nguyên tắc thị trường, đảm bảo hiệu quả tối đa lợi ích của cổ đông nhà nước và vốn đã đầu tư, hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước và giải quyết đầy đủ chế độ, quyền lợi hợp pháp của người lao động (nếu có) trước khi thoái vốn; sử dụng nguồn tiền thu được từ việc thoái vốn hiệu quả và đúng mục đích.

Hoài Anh