Việt  Nam xuất siêu 9 tỷ USD

09:17 | 12/11/2019

(HQ Online) - Kết quả xuất siêu đạt kỷ lục cao nhất từ trước đến nay với con số hơn 9 tỷ USD.

viet nam xuat sieu 9 ty usd Kỷ lục xuất siêu hơn 7 tỷ USD, vượt xa dự báo
viet nam xuat sieu 9 ty usd Ngành hàng điện thoại xuất siêu hơn 26 tỷ USD
viet nam xuat sieu 9 ty usd Việt Nam xuất siêu gần 3 tỷ USD
viet nam xuat sieu 9 ty usd Bất ngờ nhập siêu gần 700 triệu USD nửa đầu tháng 7
viet nam xuat sieu 9 ty usd
Cán cân thương mại của Việt Nam từ 2010 đến nay, đơn vị "tỷ USD". Biểu đồ: T.Bình.

Theo Tổng cục Hải quan, tháng 10, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam đạt 46,61 tỷ USD, tăng 3,3% so với tháng 9 trước đó.

Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu đạt 24,23 tỷ USD, tăng 3,7% và tổng trị giá nhập khẩu đạt 22,37 tỷ USD, tăng 2,9%.

Với kết quả trong 10 tháng đã nâng tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam trong 10 tháng đầu năm lên 428,63 tỷ USD, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong đó tổng trị giá xuất khẩu đạt 218,82 tỷ USD, tăng 8,3% và tổng trị giá nhập khẩu đạt 209,81 tỷ USD, tăng 7,7%.

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 10 năm 2019 thặng dư với con số xuất siêu 1,86 tỷ USD.

Như vậy, tính chung trong 10 tháng cả nước xuất siêu 9,01 tỷ USD, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là kết quả xuất siêu cao nhất của Việt Nam từ trước đến nay.

Tháng 10, các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) có tổng trị giá xuất nhập khẩu đạt 28,93 tỷ USD, trong đó, xuất khẩu là 16,44 tỷ USD, tăng nhẹ 1,4% so với tháng 9 trước đó; nhập khẩu là 12,48 tỷ USD, giảm 4%.

Tính đến hết tháng 10, khu vực FDI có trị giá xuất nhập khẩu đạt 271,13 tỷ USD, chiếm 63,3% tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước và tăng 4,3 % so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu của khu vực doanh nghiệp đạt 149,83 tỷ USD, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm 2018; trị giá nhập khẩu là 121,30 tỷ USD, tăng 3,7%.

Thái Bình