Văn bản: Công điện số 1085/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về việc quản lý, điều hành mặt hàng xăng dầu

Tên văn bản: Công điện số 1085/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về việc quản lý, điều hành mặt hàng xăng dầu
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 11/11/2022
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 11/11/2022
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản:
Số hiệu: 1085/CĐ-TTg
Người ký: Lê Minh Khái
Hiệu lực văn bản: