Văn bản: Nghị quyết 24/NQ-CP năm 2022 về Tờ trình của Chính phủ về thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng năm 2020

Tên văn bản: Nghị quyết 24/NQ-CP năm 2022 về Tờ trình của Chính phủ về thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng năm 2020
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 03/03/2022
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 03/03/2022
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Nghị quyết
Số hiệu: 24/NQ-CP
Người ký: Lê Minh Khái
Hiệu lực văn bản: