Trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Chí Thành làm Chủ tịch HĐTV SCIC

19:52 | 27/10/2021

(HQ Online) - Ngày 27/10, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Nguyễn Chí Thành, Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên SCIC.

Bổ nhiệm tân Chủ tịch Hội đồng thành viên SCIC
Sẽ có thay đổi về chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại SCIC
SCIC giải ngân 6.894,9 tỷ đồng mua cổ phiếu Vietnam Airlines
Có gì “nóng” trong danh sách thoái vốn của SCIC năm 2021?
Trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Chí Thành làm Chủ tịch HĐTV SCIC
Ông Nguyễn Hoàng Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp trao quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Chí Thành

Giao nhiệm vụ cho tân Chủ tịch Hội đồng thành viên SCIC tại lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm, ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp yêu cầu ông Nguyễn Chí Thành cùng tập thể SCIC hoàn thiện, báo cáo Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp trình Thủ tướng Chính phủ sớm phê duyệt Chiến lược phát triển SCIC giai đoạn 2021 – 2030 và tầm nhìn đến năm 2035 để có căn cứ pháp lý đẩy mạnh triển khai hoạt động đầu tư kinh doanh vốn, thực hiện tốt vai trò Nhà đầu tư Chính phủ và chuyển đổi mô hình hoạt động thành Quỹ Đầu tư Chính phủ.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh hơn nữa chức năng đầu tư kinh doanh vốn của Tổng công ty với định hướng rõ nét hơn, thực hiện tốt vai trò Nhà đầu tư Chính phủ trong bối cảnh dịch Covid-19. Triển khai nghiên cứu cơ hội đầu tư tại một số dự án, hợp tác với một số tập đoàn, tổng công ty thuộc Ủy ban; đồng thời, nâng cao năng lực thể chế, bộ máy hoạt động và nguồn nhân lực của Tổng công ty để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Chí Thành sinh năm 1972, là Thạc sĩ Viện Nghiên cứu Chính sách Quốc gia (GRIPS) Nhật Bản, cử nhân Đại học Kinh tế Quốc dân.

Ông Nguyễn Chí Thành từng công tác tại Vụ Quản lý Ngoại hối (Ngân hàng Nhà nước). Bắt đầu làm việc tại SCIC với vai trò Phó ban Chiến lược năm 2006 và được bổ nhiệm là Trưởng ban Chiến lược kể từ tháng 11/2008. Từ năm 2010, lần lượt được bổ nhiệm làm Trưởng ban Quản lý rủi ro, Giám đốc Chi nhánh phía Nam, Trưởng ban Đầu tư 3.

Ngày 30/6/2015, ông Nguyễn Chí Thành được bổ nhiệm là Phó Tổng Giám đốc SCIC, sau đó là Phó Tổng Giám đốc phụ trách SCIC kể từ ngày 1/9/2017. Ngày 8/5/2019, ông Thành được Thủ tướng bổ nhiệm Tổng Giám đốc SCIC.

Hoài Anh