Tổng công ty dầu Việt Nam- Công ty CP- Chi nhánh tại Hà Tĩnh chính thức triển khai VASSCM

17:50 | 03/07/2020

(HQ Online) - Cục Hải quan Hà Tĩnh vừa có thông báo triển khai Hệ thống quản lý hải quan tự động (VASSCM) đối với Tổng công ty dầu Việt Nam – Công ty CP – Chi nhánh tại Hà Tĩnh kể từ ngày 30/6/2020.

Hải quan Hà Tĩnh triển khai đo thời gian giải phóng hàng tại 4 chi cục
Hải quan Hà Tĩnh áp dụng VASSCM cho doanh nghiệp kinh doanh cảng

Theo đó, Cục Hải quan Hà Tĩnh đề nghị Tổng công ty dầu Việt Nam – Công ty CP – Chi nhánh tại Hà Tĩnh khai báo thông tin trên tờ khai hải quan theo đúng quy định tại Điều 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 7, Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Liên quan đến việc thực hiện quy định giám sát hải quan đối với hàng hóa XNK đưa vào, lưu giữ, đưa ra khu vực kho, bãi, cảng, địa điểm theo quy định tại Điều 52 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 31, 32 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Đảo Lê