Thêm chế tài để thuốc phòng trừ sâu bệnh hưởng thuế giá trị gia tăng 5%

10:05 | 05/10/2021

(HQ Online) - Bộ Tài chính đề xuất bổ sung quy định để xác định mặt hàng thuốc phòng trừ sâu bệnh và chất kích thích tăng trưởng vật nuôi, cây trồng thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 5%.

Sửa quy định về thuế giá trị gia tăng, khuyến khích hoạt động xuất khẩu hàng hóa
Chuyển nhượng dự án đầu tư sẽ phải kê khai, tính thuế giá trị gia tăng?
Sẽ sửa cách xác định giá tính thuế giá trị gia tăng đối với nhà máy thuỷ điện
Ảnh: Internet.

Thuốc phòng trừ sâu bệnh và chất kích thích tăng trưởng vật nuôi, cây trồng thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 5%. Ảnh: Internet.

Theo Bộ Tài chính, tại Điều 3 của Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế quy định: Thuốc phòng trừ sâu bệnh và chất kích thích tăng trưởng vật nuôi, cây trồng thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 5%.

Trong khi đó, tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP quy định: “Mức thuế suất 5% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ quy định tại Khoản 2 Điều 8 Luật thuế giá trị gia tăng và Khoản 3 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng. Một số trường hợp áp dụng mức thuế suất 5% được quy định cụ thể như sau: các sản phẩm quy định tại điểm b khoản 2 Điều 8 Luật thuế giá trị gia tăng bao gồm: thuốc phòng trừ sâu bệnh bao gồm thuốc bảo vệ thực vật và các loại thuốc phòng trừ sâu bệnh khác.

Bộ Tài chính cho rằng, thực tế có một số mặt hàng vừa được xác định là hóa chất vừa được xác định là thuốc phòng trừ sâu bệnh và chất kích thích tăng trưởng vật nuôi, cây trồng nên cơ quan Thuế, cơ quan Hải quan rất khó xác định thuế giá trị gia tăng cho phù hợp. Để việc áp dụng được thống nhất, cần thiết phải ban hành Danh mục thuốc phòng trừ sâu bệnh và chất kích thích tăng trưởng vật nuôi, cây trồng.

Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật thuế Giá trị gia tăng, Bộ Tài chính trình Chính phủ bổ sung quy định thuốc phòng trừ sâu bệnh và chất kích thích tăng trưởng vật nuôi, cây trồng vào Danh mục thuốc phòng trừ sâu bệnh và chất kích thích tăng trưởng vật nuôi, cây trồng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, được quy định cụ thể tại điểm b khoản 2 Điều 6 dự thảo Nghị định.

Thùy Linh