Chuyển nhượng dự án đầu tư sẽ phải kê khai, tính thuế giá trị gia tăng?

16:22 | 29/09/2021

(HQ Online) - Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật thuế Giá trị gia tăng, Bộ Tài chính đã đề xuất bỏ quy định chuyển nhượng dự án đầu tư không phải kê khai, tính thuế giá trị gia tăng.

Cần sửa đổi những vướng mắc trong thực thi thuế giá trị gia tăng
Cảnh báo 4 hành vi gian lận hoàn thuế giá trị gia tăng
Chính sách thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng dược liệu nhập khẩu
Ảnh: Internet.
Bộ Tài chính đề xuất bỏ quy định chuyển nhượng dự án đầu tư không phải kê khai, tính thuế GTGT. Ảnh: Internet.

Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất bỏ quy định: chuyển nhượng dự án đầu tư để sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT tại khoản 3 Điều 2 Nghị định 209/2013/NĐ-CP.

Lý giải về đề xuất này, Bộ Tài chính cho biết, quy định tại Luật GTGT hiện hành đang không có quy định về các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT. Trong khi đó, tại khoản 3 Điều 2 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP quy định: tổ chức, cá nhân chuyển nhượng dự án đầu tư để sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT cho doanh nghiệp, hợp tác xã không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.

Bộ Tài chính cho biết, thực hiện những quy định nêu trên, trong quá trình thực hiện đã phát sinh vướng mắc về phân biệt thế nào là chuyển nhượng dự án đầu tư, thế nào là chuyển nhượng tài sản trong các trường hợp: doanh nghiệp chuyển nhượng toàn bộ dự án đang trong giai đoạn đầu tư; doanh nghiệp chỉ chuyển nhượng tài sản cố định đã hình thành từ dự án đầu tư (không kèm theo quyền và nghĩa vụ); doanh nghiệp chuyển nhượng dự án đầu tư đã đi vào hoạt động nhưng chuyển giao nguyên trạng tài sản hình thành từ dự án đầu tư và các quyền lợi và nghĩa vụ khác liên quan của dự án. Bên cạnh đó, phát sinh trường hợp dự án đầu tư chuyển nhượng vừa phục vụ cho hoạt động chịu thuế GTGT vừa phục vụ chohoatj động không chịu thuế GTGT hoặc có doanh nghiệp chỉ chuyển nhượng một phần dự án đã đầu tư.

Đáng chú ý, Kiểm toán Nhà nước đã có đề nghị nghiên cứu sửa đổi quy định để thu thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng dự án đầu tư kinh doanh bất động sản – xây nhà để bán vì dự án đầu tư xây dựng nhà để bán hoặc cho thuê không hình thành tài sản cố định.

Từ những phân tích nêu trên, để tránh vướng mắc trong thực hiện, Bộ Tài chính trình Chính phủ bỏ quy định: chuyển nhượng dự án đầu tư không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT trong nội dung dự thảo Nghị định.

Theo đó, “chuyển nhượng dự án đầu tư” thuộc đối tượng áp dụng thuế suất 10% (thống nhất với chính sách thuế GTGT đối với chuyển nhượng tài sản, bất động sản...). Doanh nghiệp nhận chuyển nhượng dự án đầu tư được kê khai, khấu trừ theo quy định.

Thùy Linh