Tăng thu 22 tỷ đồng từ công tác giám sát, chỉ đạo trực tuyến

11:07 | 07/07/2021

(HQ Online) - Đây là một trong những kết quả nổi bật trong thực hiện công tác giám sát, chỉ huy trực tuyến thông qua trung tâm giám sát hải quan trực tuyến (thuộc Phòng Giám sát hải quan trực tuyến, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan).

Tăng thu hơn 1,4 tỷ đồng qua công tác trực ban, giám sát trực tuyến
Xử lý 96 thông tin vi phạm, truy thu và phạt gần 8 tỷ đồng
Chủ động giám sát trực tuyến để chống buôn lậu
Tăng thu 22 tỷ đồng từ công tác giám sát, chỉ đạo trực tuyến
Ô tô chuyên dụng thực hiện công tác giám sát trực tuyến tại khu vực cảng Hải Phòng và kết nối hình ảnh về trung tâm giám sát hải quan trực tuyến tại trụ sở Tổng cục Hải quan. Ảnh: T.Bình.

Theo Phòng Giám sát hải quan trực tuyến, từ đầu năm 2021 đến nay, đơn vị đã đảm bảo thường xuyên việc theo dõi, giám sát, phân tích thông tin trên hệ thống thiết bị giám sát trực tuyến, tham mưu cho lãnh đạo Cục Điều tra chống buôn lậu, lãnh đạo Tổng cục Hải quan chỉ đạo kịp thời các địa phương tuân thủ và thực hiện theo đúng quy trình nghiệp vụ, phát hiện kịp thời, ngăn chặn xử lý nhiều vụ việc vi phạm; phòng ngừa, ngăn chặn những tiêu cực đối với các công chức hải quan khi thi hành công vụ tại các cửa khẩu.

Đồng thời đơn vị chú trọng thu thập, phân tích thông tin trên hệ thống thông tin nghiệp vụ hải quan, đánh giá lựa chọn những lô hàng nghi vấn có dấu hiệu vi phạm để tham mưu, đề xuất lãnh đạo các cấp chỉ đạo, yêu cầu các chi cục hải quan thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát, giám sát trực tuyến nhằm ngăn chặn, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật hải quan.

6 tháng đầu năm 2021, Phòng Giám sát hải quan trực tuyến đã phối hợp tốt với các cục nghiệp vụ khối cơ quan Tổng cục Hải quan thực hiện công tác trực ban theo phân công. Qua đó, đã phối hợp, tham mưu cho trực ban của Tổng cục Hải quan chỉ đạo 665 tin nghiệp vụ (97 tin phát hiện có vi phạm) với tổng số tiền xử phạt là gần 600 triệu đồng và số tiền thuế truy thu là hơn 22,2 tỷ đồng.

Thái Bình