SHB đạt hơn 3.000 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế

16:08 | 05/02/2020

(HQ Online) - Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) vừa công bố BCTC quý IV/2019 với lợi nhuận đạt hơn 3.000 tỷ đồng và tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát về mức 1,8%.

shb dat hon 3000 ty dong loi nhuan truoc thue SHB được chấp thuận chi trả cổ tức bằng cổ phiếu
shb dat hon 3000 ty dong loi nhuan truoc thue Amazon hợp tác với T&T và SHB thúc đẩy phát triển thương mại điện tử
shb dat hon 3000 ty dong loi nhuan truoc thue SHB đạt 2.260 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong 9 tháng
shb dat hon 3000 ty dong loi nhuan truoc thue
Giao dịch tại SHB.

Theo đó, tính đến ngày 31/12/2019, tổng tài sản của SHB đạt 366.000 tỷ đồng, tăng 13,5% so với cuối năm 2018. Vốn điều lệ đạt 14.551 tỷ đồng. Huy động vốn đạt 337.000 tỷ đồng, tăng 13% so với cuối năm 2018.

Cùng với tăng trưởng về quy mô hoạt động và huy động vốn, tổng dư nợ cho vay khách hàng đạt 265.000 tỷ đồng, tăng trưởng tín dụng 22% so với cuối năm 2018. Chất lượng tín dụng được kiểm soát chặt chẽ với tỷ lệ nợ xấu giảm mạnh về mức 1,8%.

Trong quý IV năm 2019, SHB đã mua lại 5.773 tỷ đồng trái phiếu VAMC và trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ 100%. Đây là những khoản nợ xấu SHB đã bán cho VAMC, trong đó có phần lớn là những khoản nợ xấu khi nhận sáp nhập Habubank.

Việc SHB hoàn thành việc trích lập dự phòng rủi ro 100% nợ xấu bán cho VAMC trước thời hạn đã giúp ngân hàng này hội đủ điều kiện để chia cổ tức theo quy định của Ngân hàng nhà nước. Vì thế, cuối năm 2019, Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận cho SHB chia cổ tức từ lợi nhuận giữ lại của năm 2017 và 2018 với tỷ lệ 20,9%.

Bên cạnh đó, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) của SHB đến cuối năm 2019 đạt 11,7%. Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 3.077 tỷ đồng, tăng 47% so với năm 2018, hoàn thành mục tiêu đã đề ra. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 17,56%.

Sang năm 2020, mục tiêu của SHB là sẽ tiếp tục phát triển thị phần, thị trường và khách hàng, đồng thời dự kiến SHB sẽ tiếp tục mua trước hạn trái phiếu VAMC, nâng cao chất lượng tín dụng tốt với nợ xấu dưới 2%. Đồng thời, hoạt động kinh doanh SHB sẽ đáp ứng đầy đủ chỉ tiêu tài chính theo tiêu chuẩn Basel II trong quí I/2020.

Hương Dịu