Sacombank sẽ thu hồi xong khoản nợ của FLC trong 1 tháng tới

14:12 | 22/04/2022

(HQ Online) - Thông tin trên được chia sẻ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 của Ngân hàng Sacombank được tổ chức ngày 22/4.

Sacombank đã xử lý gần 72.000 tỷ đồng nợ xấu và tài sản tồn đọng
Ngân hàng lên tiếng về những khoản vay nghìn tỷ của FLC
Sacombank đạt thêm bước tiến mới trong đề án tái cơ cấu
Đại hội cổ đông Sacombank
Đại hội cổ đông Sacombank

Đã thu hồi 2.600 tỷ đồng nợ của FLC

Bà Nguyễn Đức Thạch Diễm, Tổng giám đốc Sacombank cho biết, dư nợ với hệ sinh thái FLC ở mức trên 5.000 tỷ đồng, trong đó có cả của Bamboo Airways. Các khoản vay này thuộc chương trình đồng hành cùng ngành hàng không, du lịch và đã truyền thông rộng rãi. Toàn bộ khoản vay vừa đảm bảo bằng cổ phiếu, đằng sau là nhiều dự án bất động sản, vì vậy việc xử lý các tài sản này cũng tốt.

Bổ sung thêm về khoản nợ với FLC, ông Dương Công Minh, Chủ tịch HĐQT Sacombank cho biết, khoản nợ có trị giá 3.200 tỷ đồng, hiện đã thu hồi được 2.600 tỷ đồng và sẽ thu hồi xong toàn bộ khoản vay trong vòng 1 tháng nữa. Theo ông Minh, đây là khoản nợ đảm bảo, nhưng do sức ép dư luận nên Sacombank phải thu hồi sớm.

Về khoản nợ liên quan tới Khu công nghiệp Phong Phú, ông Dương Công Minh cho biết, UBND TPHCM đã ra văn bản tạm dừng đấu giá khoản nợ này do thành phần cổ đông của Công ty Phong Phú có mua cổ phần của công ty Tân Thuận của Thành ủy. Do đó, cơ quan quản lý muốn tạm dừng để làm rõ vấn đề này rồi sẽ cho Sacombank tiếp tục đấu giá khoản nợ.

Hiện Sacombank đang tích cực làm việc với UBND TPHCM để xác định thời gian giải quyết khoản nợ và cố gắng trong năm 2022 sẽ xử lý dứt điểm khoản nợ này.

Thông tin về việc cho vay bất động sản, bà Nguyễn Đức Thạch Diễm cho biết, dư nợ bất động sản tại Sacombank hiện chiếm 22%, trong đó 60% là cho vay người dân, tiêu dùng xây, sửa nhà. Dư nợ cho vay doanh nghiệp bất động sản ở mức 30.000 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong tổng dư nợ gần 400.000 tỷ đồng của ngân hàng. Theo bà Diễm, Sacombank là ngân hàng kiểm soát cho vay bất động sản tốt nhất.

Theo báo cáo của HĐQT Sacombank, năm 2021, ngân hàng đã thu hồi, xử lý nợ xấu và tài sản tồn đọng được 14.087 tỷ đồng, trong đó thu hồi 11.759 tỷ đồng các khoản thuộc Đề án tái cơ cấu, vượt mục tiêu cổ đông giao (10.000 tỷ đồng); nâng mức thu hồi luỹ kế từ khi thực hiện Đề án lên 58.306 tỷ đồng, đạt 67,9% kế hoạch tổng thể đề án đến 2025, vượt 7,9% tiến độ. Tài sản tồn đọng thuộc đề án giảm 57% so với cuối năm 2016, chỉ còn chiếm 8% tổng tài sản.

Ngân hàng cũng đã trích lập đươc 8.260 tỷ đồng chi phí dự phòng rủi ro và xử lý tài sản tồn đọng trong năm 2021, nâng tổng mức trích lập luỹ kế lên 20.287 tỷ đồng, đạt 87,5% kế hoạch tổng thể của đề án đến năm 2025. Đồng thời hoàn tất thanh lý toàn bộ hơn 81,5 triệu cổ phiếu quỹ, mang lại nguồn thặng dư 1.684 tỷ đồng, giúp tăng vốn tự có và bổ sung vốn kinh doanh.

Kế hoạch lợi nhuận tăng 20%

Năm 2022, Sacombank đặt mục tiêu tăng tổng tài sản lên trên 573 ngàn tỷ đồng, tăng 10% so với 2021; nguồn vốn huy động tăng 10%, dư nợ tín dụng tăng 12%, lợi nhuận trước thuế tăng 20% lên 5.280 tỷ đồng, kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 2%.

Ngân hàng sẽ nhanh tiến độ xử lý nợ xấu và nợ tồn đọng còn lại; tiếp tục phát triển các giải pháp công nghệ số trong tất cả các hoạt động chính của ngân hàng; hoàn thiện các dự án quản trị rủi ro theo Basel II; khai thác hiệu quả nguồn vốn và tăng hiệu suất sử dụng tài sản; mở rộng quy mô; tăng năng suất lao động; thực hiện phát hành cổ phiếu ưu đãi cho cán bộ nhân viên (ESOP) để gắn kết bền chặt hơn giữa người lao động với Sacombank.

Bà Nguyễn Đức Thạch Diễm cho biết, trong 4 tháng đầu năm 2022, tăng trưởng huy động của Sacombank đã đạt hơn 7%, tăng trưởng tín dụng hơn 6%. Đặc biệt nợ xấu thu hồi trên 11.500 tỷ đồng, trong đó thực thu mang về cho ngân hàng 6.500 tỷ đồng, dự kiến cả năm sẽ thu hồi và xử lý 15.000 tỷ đồng nợ xấu. Theo đó, bà Diễm tự tin rằng ngân hàng sẽ hoàn thành và vượt mọi chỉ tiêu cổ đông giao, hoàn thành sớm Đề án tái cơ cấu.

Theo số liệu tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021, lợi nhuận hợp nhất giữ lại đến cuối năm 2021 của Sacombank là gần 9.000 tỷ đồng, tương ứng gần bằng 50% vốn điều lệ của ngân hàng. Đây là số tiền có thể dùng để chia cổ tức cho cổ đông.

Tuy nhiên, do hiện tại Sacombank đang thực hiện đề án nên việc chia cổ tức phải chờ sự chấp thuận của NHNN. Từ năm 2019 tới nay Sacombank vẫn liên tục trình phương án sử dụng lợi nhuận để chia cổ tức cho cổ đông nhưng vẫn phải chờ sự chấp thuận từ NHNN.

Nguyễn Hiền