Mỗi nhân viên Sacombank làm ra 169 triệu đồng lợi nhuận

14:29 | 05/06/2020

(HQ Online) - Báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 về kết quả thực hiện đề án tái cơ cấu, bà Nguyễn Đức Thạch Diễm, Tổng Giám đốc Sacombank cho biết, Sacombank tiếp tục đạt được những thành quả nhất định, các giải pháp tài chính tiếp tục đạt hiệu quả cao, từng bước tối ưu hóa danh mục tài sản.

moi nhan vien sacombank lam ra 169 trieu dong loi nhuan Ngân hàng chấp nhận giảm lợi nhuận để phòng ngừa nợ xấu
moi nhan vien sacombank lam ra 169 trieu dong loi nhuan Kienlongbank đặt lợi nhuận trước thuế năm 2020 là 750 tỷ đồng
moi nhan vien sacombank lam ra 169 trieu dong loi nhuan
Đại hội cổ đông Sacombank. Ảnh: N.H

Cụ thể, các chỉ số sinh lời cải thiện rõ rệt so với thời điểm trước khi triển khai tái cơ cấu: ROE (lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu) tăng gấp 27 lần so với năm 2016, ROA (lợi nhuận trên tổng tài sản) tăng gấp 23 lần và NIM (biên lãi ròng) tăng gấp 1,5 lần.

Tỷ lệ trích lập/phân bổ chi phí xử lý tài sản tồn đọng trong năm gần 4.400 tỷ đồng, lũy kế từ thời điểm triển khai đề án là 6.200 tỷ đồng, vượt gần 160% tiến độ.

Doanh số thu hồi và xử lý nợ trong năm hơn 18.400 tỷ đồng, trong đó thuộc đề án là 12.409 tỷ đồng, nâng tổng số lũy kế thu hồi và xử lý lên 38.346 tỷ đồng; tài sản tồn đọng giảm 35.6% so với cuối năm 2016, hiện chiếm tỷ trọng 13,8% tổng tài sản. Các tỷ lệ an toàn tiếp tục được kiểm soát trong giới hạn quy định của NHNN.

Năng suất lao động liên tục được cải thiện, tăng vượt bậc qua các năm, lợi nhuận trước thuế bình quân mỗi nhân viên đạt hơn 169 triệu đồng trong năm 2019, tăng 41% so với năm trước và tăng gần 18 lần so với giai đoạn trước khi triển khai tái cơ cấu.

Năm 2019, Sacombank đạt 3.217 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 43% so với năm 2019; tỷ lệ nợ xấu là 1,9 tỷ đồng, giảm 0,22%. Hiệu suất sinh lời ROA bình quân và ROE bình quân lần lượt đạt 0,57% và 9,56%, tăng 0,11% và 2,08% so với năm 2018; lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 1.119 tỷ đồng, tăng 338 đồng.

Trong năm 2019, Sacombank đã thu hút thêm 1 triệu khách hàng, đạt hơn 6 triệu khách hàng với mỗi khách hàng sử dụng 2-3 sản phẩm dịch vụ.

Bên cạnh những thành quả đạt được, Sacombank cũng nhận diện những tồn tại, hạn chế và rủi ro tiềm ẩn để đưa ra các giải pháp khắc phục. Cụ thể, quy mô kinh doanh và dư nợ tín dụng chưa đạt mức tăng trưởng cao như kế hoạch tại đề án. Do hạn chế về chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng theo định hướng của NHNN, nên Sacombank phải cân đối nguồn vốn và tổng tài sản cho phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn nhắm đảm bảo hiệu quả hoạt động.

Tiến độ thu hồi và xử lý nợ tại đề án chưa phù hợp với thực trạng hiện nay do phụ thuộc nhiều vào thị trường bất động sản và các vướng mắc pháp lý tài sản đảm bảo vẫn chưa được tháo gỡ.

Trong năm 2020, Sacombank đặt kế hoạch tổng tài sản tăng 10%, đạt 498.400 tỷ đồng; tổng nguồn vốn huy động đạt 457.200 tỷ đồng, tăng 10%, trong đó huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt 452.400 tỷ đồng, tăng 10%. Tổng dư nợ tín dụng đạt 329.400 tỷ đồng, tăng 11%.

Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 2.573 tỷ đồng; nợ xấu được kiểm soát ở mức dưới 3%. Bà Diễm cho biết, kế hoạch trên được xây dựng trên cơ sở tính toán các tác động của dịch Covid-19. Tuy nhiên, trong trường hợp dịch bệnh được kiểm soát tốt hơn dự kiến, Sacombank sẽ nỗ lực phấn đấu để đạt 120% kế hoạch lợi nhuận, tương đương bằng với năm 2019.

Theo đó, kết thúc 5 tháng đầu năm 2020, bà Diễm cho biết, Sacombank đã đạt 1.303 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, hoàn thành 50% kế hoạch. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 2%.

Nguyễn Hiền