Mỗi năm sẽ có ít nhất 1 kỳ thi lấy chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục thuế

10:45 | 17/02/2021

(HQ Online) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 10/2021/TT-BTC hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.

Những quy định mới về đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán
Ngành Thuế thu ngân sách tháng 1 chỉ bằng 81% cùng kỳ năm 2020
Có tình trạng người nộp thuế lấy lý do bão lũ, dịch bệnh để chây ỳ nợ thuế
2803-20190304-091236-aweb
Tổng cục Thuế tổ chức thi hàng năm, mỗi năm tổ chức ít nhất 1 kỳ thi.

Thông tư này quy định về tổ chức thi, điều kiện miễn môn thi; thủ tục cấp, thu hồi chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế; việc cập nhật kiến thức của nhân viên đại lý thuế; quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế theo quy định tại Điều 104; Điều 105 và dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định tại Điều 150 Luật Quản lý thuế.

Về điều kiện dự thi, Bộ Tài chính quy định người dự thi lấy chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế là người Việt Nam hoặc người nước ngoài được phép cư trú tại Việt Nam từ 12 tháng trở lên, phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Đồng thời phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc ngành, chuyên ngành kinh tế, thuế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các chuyên ngành khác mà có tổng số đơn vị học trình hoặc tín chỉ hoặc tiết học của các môn học kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế, phân tích hoạt động tài chính từ 7% trở lên trên tổng số học trình hoặc tín chỉ hoặc tiết học cả khóa học.

Đối tượng dự thi cũng phải có thời gian công tác thực tế về thuế, tài chính, kế toán, kiểm toán từ 36 tháng trở lên. Thời gian công tác thực tế được tính cộng dồn từ thời gian tốt nghiệp ghi trên bằng đại học (hoặc sau đại học) đến thời điểm đăng ký dự thi.

Đối với hồ sơ dự thi, Thông tư số 10 nêu rõ, người đăng ký dự thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế gửi hồ sơ dự thi đến hội đồng thi qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Thông tư này cũng quy định, trường hợp đăng ký thi tiếp môn thi chưa thi hoặc thi lại môn thi chua đạt yêu cầu, người dự thi gửi hồ sơ dự thi đến hội đồng thi qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Tại Thông tư này cũng quy định, Hội đồng thi sẽ xây dựng dự toán chi phí tổ chức thi đúng quy định theo nguyên tắc lấy thu bù chi. Dự toán chi phí tổ chức thi phải được Tổng cục Thuế phê duyệt. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế sẽ ban hành quy chế quản lý và sử dụng kinh phí tổ chức kỳ thi.

Đối với hình thức thi, Thông tư này quy định, nội dung thi lấy chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế gồm môn pháp luật về thuế và môn kế toán.

Ngoài ra, bài thi được thực hiện trên giấy hoặc trên máy tính dưới hình thức thi viết hoặc thi trắc nghiệm, thời gian cho mỗi môn thi tùy thuộc vào hình thức thi, từ 60 phút đến 180 phút.

Bộ Tài chính quy định, Tổng cục Thuế tổ chức thi hàng năm, mỗi năm tổ chức ít nhất 1 kỳ thi. Tổng cục Thuế cũng sẽ ban hành quy chế thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế để áp dụng chung cho tất cả các kỳ thi. Cùng với đó, Hội đồng thi sẽ do Tổng cục Thuế thành lập và chịu trách nhiệm tổ chức các kỳ thi theo quy định tại Thông tư này và quy chế thi do Tổng cục Thuế ban hành.

Thùy Linh