Kim ngạch nhập khẩu xăng dầu, than đá tăng hàng tỷ USD

13:50 | 19/08/2022

(HQ Online) - Giá cả nhập khẩu với loại nhiện liệu quan trọng hàng đầu là xăng dầu và than đá tăng chóng mặt so với cùng kỳ năm ngoái.

Gia tăng buôn lậu xăng dầu trên biển
Kim ngạch nhập khẩu xăng dầu tăng 104%
Than đá nhập khẩu tăng chóng mặt gần 12 triệu tấn
Kim ngạch nhập khẩu xăng dầu, than đá tăng hàng tỷ USD
Các nhóm hàng nhập khẩu có kim ngạch tăng trưởng cao trong 7 tháng đầu năm. Biểu đồ: T.Bình.

Cụ thể, theo Tổng cục Hải quan, trong tháng 7, lượng xăng dầu các loại nhập khẩu đạt 651 nghìn tấn với kim ngạch là 736 triệu USD, tăng 5,4% về lượng và giảm 9,4% về kim ngạch so với tháng trước.

Tính chung 7 tháng đầu năm, lượng xăng dầu nhập khẩu là 5,4 triệu tấn, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước, với kim ngạch 5,73 tỷ USD, tăng 120,1%, tương ứng tăng 3,13 tỷ USD.

Về thị trường nhập khẩu, Hàn Quốc dẫn đầu với 2,17 triệu tấn, tăng 92%; tiếp theo là Malaysia với 815 nghìn tấn, giảm 48,5%; Singapore với 753 nghìn tấn, giảm 17,1% so với cùng kỳ năm 2021.

Với mặt hàng than các loại, trong tháng 7 cả nước nhập khẩu 2,76 triệu tấn với kim ngạch 675 triệu USD, giảm 37,4% về lượng và giảm 41,5% về trị giá so với tháng trước.

Tính chung 7 tháng đầu năm, nhập khẩu than các loại đạt gần 19,55 triệu tấn, giảm 37,4% so với cùng kỳ năm 2021, nhưng kim ngạch đạt gần 5 tỷ USD, tăng tới 120,5%, tương ứng tăng 2,73 tỷ USD.

Nhập khẩu than các loại tập trung từ 3 thị trường chính là Australia với 10,5 triệu tấn, Indonesia với 6,2 triệu tấn, Nga với 1,5 triệu tấn. Tính chung, 3 thị trường này chiếm 93% tổng lượng nhập khẩu của cả nước trong cùng thời điểm.

Thái Bình