Không để tình trạng tờ khai xuất nhập khẩu tại chỗ tồn đọng trên hệ thống

13:08 | 15/04/2022

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa có văn bản chỉ đạo cục hải quan các tỉnh, thành phố rà soát, phân loại, xử lý tờ khai xuất nhập khẩu tại chỗ, không để tồn đọng trên hệ thống.

Hướng dẫn khai báo, cập nhật hồ sơ các lô hàng tái xuất trên hệ thống
Hướng dẫn thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ cho doanh nghiệp FDI
Hướng dẫn thực hiện thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ
Công chức Cục Hải quan Hải Phòng thực hiện nghiệp vụ. Ảnh: N.Linh
Công chức Cục Hải quan Hải Phòng thực hiện nghiệp vụ. Ảnh: N.Linh

Theo đó, Tổng cục Hải quan cho biết, thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ đã được quy định cụ thể tại Điều 35 Nghị định 08/2015/NĐ-CP và Điều 86 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 39/2018/TT-BTC; đồng thời cách khai các chỉ tiêu thông tin được hướng dẫn cụ thể tại mẫu số 01, 02 Phụ lục I Thông tư 39/2018/TT-BTC.

Do đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu cục hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các chi cục hải quan trực thuộc theo dõi, xử lý dứt điểm tình trạng tờ khai xuất nhập khẩu tại chỗ treo trên hệ thống, không để xảy ra tình trạng tồn đọng tờ khai xuất nhập tại chỗ kéo dài gây khó khăn cho quá trình xử lý.

Để xử lý, Tổng cục Hải quan đã hướng dẫn cụ thể các đơn vị trong việc phối hợp xử lý và trách nhiệm của chi cục hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu tại chỗ và chi cục hải quan nơi làm thủ tục xuất khẩu tại chỗ.

N.Linh