Hướng dẫn khai báo, cập nhật hồ sơ các lô hàng tái xuất trên hệ thống

17:16 | 25/03/2022

(HQ Online) - Trước vướng mắc trong việc khai báo, cập nhật hồ sơ các lô hàng doanh nghiệp đề nghị tái xuất, Tổng cục Hải quan đã hướng dẫn cục hải quan các tỉnh, thành phố khai báo, cập nhật hồ sơ các lô hàng tái xuất trên hệ thống.

Hàng trăm tờ khai hải quan được thực hiện trên hệ thống thu phí cảng biển
Lạng Sơn: Doanh nghiệp, đại lý hải quan bắt buộc phải khai báo thông tin trên nền tảng cửa khẩu số
Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin hướng tới hải quan số
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3. Ảnh: N.Linh
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3. Ảnh: N.Linh

Cụ thể, về việc khai báo, cập nhật hồ sơ lên hệ thống, Tổng cục Hải quan hướng dẫn ngay sau khi nhận được hồ sơ đề nghị tái xuất của doanh nghiệp, chi cục hải quan nơi đăng ký tờ khai hoặc nơi lưu giữ hàng hóa lập tin báo (ID) và cập nhật toàn bộ hồ sơ, kết quả kiểm tra hồ sơ và thông báo thời gian, kế hoạch kiểm tra thực tế hàng hóa lên Hệ thống Quản lý Trực ban tại địa chỉ http://10.224.128.158, qua phân hệ V.Tái xuất, quá thời hạn; đồng thời tiến hành xác minh thông tin, kiểm tra thực tế hàng hóa và đề xuất hướng xử lý lên Hệ thống để Tổng cục Hải quan xem xét, chỉ đạo.

Về hồ sơ, chứng từ yêu cầu doanh nghiệp xuất trình đối với trường hợp tái xuất do người nhận từ chối nhận hàng, gửi nhầm hàng, chi cục hải quan nơi đăng ký tờ khai hoặc nơi lưu giữ hàng hóa căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 48 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 21 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ, quy định tại Điều 95, 96 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính và hướng dẫn của Tổng cục Hải quan, thông lệ thương mại quốc tế và thực tế giao dịch thương mại để yêu cầu chủ hàng xuất trình các chứng từ chứng minh lý do từ chối nhận hàng, gửi nhầm hàng (không yêu cầu doanh nghiệp khai báo, cập nhật hồ sơ quy định tại Điều 16 Thông tư số 38/20158/TT-BTC, sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC lên Hệ thống khai hải quan điện tử nêu tại điểm 1.1 mục II.1 công văn số 5718/TCHQ-GSQL).

N.Linh