Hướng dẫn thực hiện thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ

14:31 | 20/05/2021

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hướng dẫn cục hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ.

Bảng mã loại hình xuất khẩu, nhập khẩu mới có những thay đổi gì?
Ban hành Bảng mã loại hình xuất khẩu, nhập khẩu mới
Gỡ vướng thủ tục nhập khẩu bột graphit của doanh nghiệp chế xuất từ nội địa

Theo đó, trường hợp công ty mua bán hàng hóa với thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam và được thương nhân nước ngoài đó chỉ định giao, nhận hàng hóa với công ty khác tại Việt Nam; trường hợp công ty thuê, mượn hàng hóa của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam, sau khi hết thời hạn thuê, mượn được thương nhân nước ngoài đó chỉ định giao hàng hóa cho DNCX khác tại Việt Nam (cũng theo hợp đồng thuê, mượn với chính thương nhân nước ngoài đó) thì thực hiện thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ theo quy định tại Điều 86 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 58 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.

Hướng dẫn của Tổng cục Hải quan căn cứ quy định tại Điều 41 Luật Quản lý Ngoại thương; khoản 1 Điều 15 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ; điểm c khoản 1 Điều 35 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

N.Linh