Khảo sát sàn thương mại điện tử để khai nộp thuế hộ cá nhân kinh doanh

18:23 | 21/07/2021

(HQ Online) - Tổng cục Thuế đã tổ chức lấy ý kiến về các bước triển khai kết nối thông tin giữa cơ quan thuế với sàn giao dịch thương mại điện tử.

Đến 2030, phát triển thương mại điện tử trở thành hình thức thương mại chủ đạo
Hộ kinh doanh phải đăng ký thuế mới nhận được hỗ trợ từ gói 26.000 tỷ đồng
Hộ, cá nhân ngừng kinh doanh do dịch bệnh Covid-19 được miễn, giảm thuế
Sàn thương mại điện tử khai và nộp thuế thay: Giảm thiểu đầu mối kê khai cho cá nhân kinh doanh
Ảnh: Internet.
Tổng cục Thuế chủ trì phối hợp với Bộ Công Thương thực hiện khảo sát thực tế một số sàn thương mại điện tử. Ảnh: Internet.

Theo thông tin mới nhất từ Tổng cục Thuế, để đảm bảo việc triển khai hướng dẫn Thông tư số 40/2021/TT-BTC phù hợp với thực tế, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế và các sàn thương mại điện tử, Tổng cục Thuế dự kiến các bước triển khai thực hiện gồm 4 bước.

Cụ thể, bước 1 (trong tháng 8/2021), Tổng cục Thuế chủ trì phối hợp với Bộ Công Thương thực hiện khảo sát thực tế một số sàn thương mại điện tử để xây dựng chuẩn dữ liệu; dự thảo chuẩn dữ liệu lấy ý kiến các sàn thương mại điện tử.

Để việc khảo sát thực tế có hiệu quả, Tổng cục Thuế sẽ cung cấp thông tin theo hướng chuyển file dữ liệu qua Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế hoặc kết nối trực tiếp đối với các sàn thương mại điện tử lớn đáp ứng hạ tầng kỹ thuật kết nối trực tiếp với Tổng cục Thuế. Đề xuất giải pháp này sẽ được gửi lấy ý kiến Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam trước khi tiến hành khảo sát thực tế tại các sàn thương mại điện tử để đảm bảo việc khảo sát có hiệu quả.

Tổng cục Thuế dự kiến dữ liệu được chuyển định kỳ hàng tháng theo bảng tổng hợp của từng người bán trên sàn bao gồm các thông tin cơ bản như: tên gian hàng/tên chủ gian hàng/mã số thuế/chứng minh nhân dân - căn cước công dân/địa chỉ/email/số điện thoại/doanh thu trong tháng. Về cơ bản, những dữ liệu này là sẵn có tại các sàn theo pháp luật về quản lý thương mại điện tử.

Bước 2 (từ 1/8/2021 đến trước 01/10/2021), Tổng cục Thuế tổng hợp ý kiến phản hồi sau khi lấy ý kiến tham gia và khảo sát thực tế, hoàn thiện, trình các cấp có thẩm quyển ban hành chính thức văn bản hướng dẫn về: chuẩn dữ liệu cung cấp thông tin; giải pháp kết nối; quy trình cung cấp thông tin và khai thác cơ sở dữ liệu của cơ quan thuế để phục vụ công tác quản lý thuế.

Bước 3 (từ 1/10/2021 đến trước 1/1/2022), Tổng cục Thuế và các sàn thương mại điện tử triển khai việc nâng cấp ứng dụng để đảm bảo việc cung cấp thông tin theo chuẩn định dạng bằng phương thức điện tử.

Bước 4 (từ 1/1/2022), sàn thương mại điện tử thực hiện việc cung cấp thông tin với cơ quan thuế theo chuẩn dữ liệu bằng phương thức điện tử.

Tổng cục Thuế đã có công văn đề nghị Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam tổ chức lấy ý kiến các sàn thương mại điện tử, tổng hợp ý kiến tham gia.

Thùy Linh