Hộ kinh doanh phải đăng ký thuế mới nhận được hỗ trợ từ gói 26.000 tỷ đồng

10:14 | 08/07/2021

(HQ Online) - Hộ kinh doanh muốn nhận được hỗ trợ từ gói chính sách 26.000 tỷ đồng thì phải đáp ứng đủ các điều kiện, trong đó phải có đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế.

Hộ, cá nhân ngừng kinh doanh do dịch bệnh Covid-19 được miễn, giảm thuế
Cá nhân, hộ kinh doanh có doanh thu dưới 100 triệu đồng cả năm không phải nộp thuế
Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán không phải thực hiện chế độ kế toán
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 vừa được Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký ban hành đã đưa ra quy định về việc hỗ trợ hộ kinh doanh.

Theo đó, hộ kinh doanh được hỗ trợ khi đáp ứng đủ điều kiện: Có đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế; phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến ngày 31/12/2021 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, mức hỗ trợ mỗi hộ kinh doanh nhận được là 3 triệu đồng, chỉ trả 1 lần cho mỗi hộ, bắt đầu có hiệu lực từ 7/7/2021.

Theo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, chính sách này kế thừa từ Nghị quyết số 42/NQ-CP, hộ kinh doanh chỉ cần nộp giấy đề nghị hỗ trợ tại UBND cấp xã nơi có địa điểm kinh doanh để tổng hợp, trình các cấp.

Danh sách các hộ kinh doanh sẽ được niêm yết công khai, sau đó chuyển lên cấp huyện, cấp tỉnh phê duyệt hỗ trợ. Việc hỗ trợ sẽ cần 9 ngày để 4 cơ quan gồm UBND cấp xã, Chi cục Thuế, UBND cấp huyện và tỉnh xét duyệt, thẩm định và chi trả tiền.

Theo thống kê của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), hiện cả nước có hơn 5 triệu hộ kinh doanh, giải quyết việc làm cho khoảng 8 triệu lao động, đóng góp gần 30% GDP, nhưng chỉ đóng góp 1,6% cho ngân sách nhà nước.

Trước đó, để hỗ trợ hộ kinh doanh, Tổng cục Thuế cho biết, cơ quan Thuế sẽ căn cứ văn bản và danh sách các hộ, cá nhân kinh doanh đề nghị ngừng hoặc tạm ngừng, nghỉ kinh doanh do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để thực hiện miễn, giảm thuế.

Bên cạnh đó, bắt đầu từ ngày 1/8/2021, Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 1/6/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chính thức có hiệu lực. Trong đó, tại tiết b.5 điểm b khoản 4 Điều 13 hướng dẫn cụ thể những trường hợp các hộ và cá nhân kinh doanh phải tạm ngừng/nghỉ kinh doanh.

Hương Dịu

Liên kết hữu ích