Hướng dẫn khai thông tin trên VASSCM của doanh nghiệp chuyển phát nhanh

15:29 | 16/06/2021

(HQ Online) - Để triển khai việc khai báo thông tin trên Hệ thống VASSCM đường hàng không đối với hàng hóa của doanh nghiệp chuyển phát nhanh, Tổng cục Hải quan đã hướng dẫn cụ thể Cục Hải quan TP HCM và Cục Hải quan Hà Nội.

Hải quan tích cực triển khai các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch Covid-19
Triển khai Hệ thống NSW và VASSCM tại Nội Bài là giải pháp công nghệ hữu ích
Giám sát hàng hóa bằng máy soi tại Cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: N.Linh
Giám sát hàng hóa bằng máy soi tại Cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: N.Linh

Cụ thể, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan TP HCM và Cục Hải quan Hà Nội hướng dẫn các đơn vị kinh doanh kho hàng không thực hiện đưa hàng hóa gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh vào kho (GET IN) và đưa hàng hóa ra khỏi kho (GET OUT).

Đối với hàng hóa gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đã khai báo số vận đơn thứ cấp trên Hệ thống NSW thực hiện việc đưa hàng hóa vào kho hàng không (GET IN) và đưa hàng hóa ra khỏi kho (GET OUT) theo đúng nguyên tắc sau để tránh phát sinh tồn đọng số quản lý hàng hóa không thanh khoản được trên Hệ thống VASSCM:

Số quản lý hàng hóa: Năm + Số vận đơn chủ + Số vận đơn thứ cấp

Trường hợp các doanh nghiệp kinh doanh kho hàng không khi làm thủ tục vận chuyển hàng hóa theo hình thức vận chuyển độc lập (OLA) thì yêu cầu khai báo đủ Danh sách hàng hóa vận chuyển theo từng số quản lý hàng hóa (theo nguyên tắc nêu trên) kèm theo tờ khai Vận chuyển độc lập để làm căn cứ đưa hàng hóa ra khỏi kho hàng không (GET OUT).

Chỉ cho phép hàng hóa của vận đơn chủ (MAWB) ra khỏi kho hàng không khi Danh sách hàng hóa kèm Tờ khai Vận chuyển độc lập đúng đủ số lượng vận đơn thứ cấp Hãng hàng không đã cung cấp trên Danh sách dự kiến xếp dỡ tại Hệ thống VASSCM.

Theo đó các doanh nghiệp kinh doanh kho hàng không căn cứ thông tin số lượng vận đơn thứ cấp đúng đủ trên Danh sách hàng hóa vận chuyển kèm với Tờ khai vận chuyển độc lập với số lượng vận đơn thứ cấp khai báo trên Danh sách hàng hóa dự kiến xếp dỡ phù hợp thì mới đáp ứng đủ điều kiện đưa hàng hóa ra khỏi kho hàng không.

Đối với hàng hóa gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đã khai báo số vận đơn chủ (MAWB) mà không có vận đơn thứ cấp trên Hệ thống NSW thì việc đưa hàng hóa vào kho hàng không (GET IN) và đưa hàng hóa ra khỏi kho (GET OUT) theo nguyên tắc: doanh nghiệp kinh doanh kho hàng không căn cứ thông tin vận đơn chủ (MAWB) trên Danh sách hàng hóa vận chuyển kèm với Tờ khai vận chuyển độc lập với số lượng vận đơn đúng đủ trên thực tế vận đơn chủ khai báo trên Danh sách hàng hóa dự kiến xếp dỡ phù hợp thì mới đáp ứng đủ điều kiện đưa hàng hóa ra khỏi kho hàng không.

N.Linh

Liên kết hữu ích