Hải quan tích cực triển khai các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch Covid-19

09:31 | 08/06/2021

(HQ Online) - Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn và triển khai có hiệu quả các chính sách về thuế đối với hàng hóa XNK hỗ trợ người dân, DN bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Bộ Tài chính tiếp tục đề xuất chính sách hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng dịch Covid-19
Tiếp tục nghiên cứu giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi Covid-19
Hải quan Hải Phòng tiếp tục triển khai các biện pháp quyết liệt chống dịch Covid-19

Theo Tổng cục Hải quan, sau khi Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định 173/QĐ-TTg ngày 1/2/2020 về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, trước tình hình khan hiếm về nguồn cung các mặt hàng khẩu trang y tế, nước rửa tay sát trùng, ngày 4/2/2020, Tổng cục Hải quan đã trình Bộ Tài chính có công văn kiến nghị Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định miễn thuế nhập khẩu đối với các mặt hàng khẩu trang y tế, nước rửa tay sát trùng theo thẩm quyền quy định tại điểm c khoản 1 Điều 28 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ.

Trên cơ sở kiến nghị của Bộ Tài chính, Thủ tướng Chính phủ có công văn số 197/TTg-KTTH đồng ý miễn thuế nhập khẩu đối với mặt hàng khẩu trang y tế, nước rửa tay sát trùng, nguyên liệu để sản xuất khẩu trang, nước sát trùng, các vật tư, thiết bị cần thiết khác phục vụ việc phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra, trong đó, giao Bộ Tài chính ban hành danh mục các mặt hàng được miễn thuế nhập khẩu.

Để nhanh chóng triển khai các giải pháp, chính sách thuế đối với mặt hàng này, Tổng cục Hải quan đã khẩn trương phối hợp với các Bộ: Y tế, Công Thương, các cơ quan liên quan trình Bộ Tài chính ban hành Quyết định 155/QĐ-BTC ngày 7/2/2020 về danh mục các mặt hàng được miễn thuế nhập khẩu phục vụ phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.

4627-img-1317
CBCC Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư-gia công thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Thu Hòa.

Không dừng lại ở đó, để tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sản xuất bộ trang phục phòng chống dịch, Tổng cục Hải quan tiếp tục phối hợp với các Bộ: Y tế, Công Thương, các đơn vị liên quan trình Bộ Tài chính ban hành Quyết định 436/QĐ-BTC ngày 27/3/2020 về việc bổ sung mặt hàng được miễn thuế nhập khẩu tại danh mục các mặt hàng được miễn thuế nhập khẩu phục vụ phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra ban hành kèm theo Quyết định 155/QĐ-BTC.

Khi dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 2, Tổng cục Hải quan đã báo cáo báo Bộ Tài chính trình Chính phủ về việc miễn thuế đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất máy thở và đã được Chính phủ ban hành Nghị quyết 169/NQ-CP ngày 11/11/2020. Theo đó, ngày 18/12/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 2138/QĐ-BTC về việc ban hành danh mục linh kiện nhập khẩu để sản xuất máy thở được miễn thuế nhập khẩu để phục vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Ngay sau đó, để triển khai thực hiện Quyết định 155/QĐ-BTC, Quyết định 436/QĐ-BTC, Quyết định số 2138/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan liên tiếp ban hành các công văn số 864/TCHQ-TXNK ngày 14/2/2020, số 1592/TXNK-CST ngày 19/2/2020, số 2106/TCHQ-TXNK ngày 31/3/2020 và số 8086/TCHQ-TXNK ngày 25/12/2020 hướng dẫn các cục hải quan tỉnh, thành phố về việc thực hiện miễn thuế nhập khẩu cho các hàng hóa phục vụ cho công tác phòng chống dịch. Đồng thời, Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện niêm yết, thông báo công khai các thông tin ưu đãi này đến các doanh nghiệp trên địa bàn.

Thống kê cho thấy, từ tháng 2 đến tháng 12/2020, Tổng cục Hải quan đã thực hiện miễn 33,421 tỷ đồng và từ tháng 1 đến tháng 5/2021, cơ quan Hải quan đã miễn 6,251 tỷ đồng tiền thuế nhập khẩu đối với các mặt hàng khẩu trang y tế, nguyên liệu để sản xuất khẩu trang, nước rửa tay sát trùng để phục vụ việc phòng chống dịch theo Quyết định số 155/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Ngoài ra, Tổng cục Hải quan cũng đã báo cáo Bộ, trình Chính phủ áp dụng chính sách thuế ưu đãi đối với các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại, quà tặng hàng hóa phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 như Công ty TNHH Văn Lang nhập khẩu 2.000 máy thở, Công ty Hansae Hàn Quốc 170.600 áo choàng y tế (vải kháng khuẩn) tặng Chính phủ, Bộ Y tế.

(Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ).

Nụ Bùi