Hỗ trợ kinh phí thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ

13:03 | 04/04/2019

(HQ Online) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 14/2019/TT-BTC quy định về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 -2020.

ho tro kinh phi thuc hien chuong trinh phat trien tai san tri tue Hỗ trợ doanh nghiệp phía Nam quản trị tài sản trí tuệ hiệu quả
ho tro kinh phi thuc hien chuong trinh phat trien tai san tri tue Định giá tài sản trí tuệ giúp doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả hơn
ho tro kinh phi thuc hien chuong trinh phat trien tai san tri tue Tài sản trí tuệ tạo ra năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp
ho tro kinh phi thuc hien chuong trinh phat trien tai san tri tue
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Thông tư quy định cụ thể mức hỗ trợ kinh phí để thiết kế, xây dựng bộ công cụ tra cứu, các gói thông tin sở hữu trí tuệ chuyên ngành; xây dựng và triển khai mô hình quản lý và phát triển tài sản trí tuệ trong các doanh nghiệp và tổ chức khoa học và công nghệ.

Theo đó, đối với đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên, ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí dựa trên cơ sở khả năng thu của đơn vị (không quá 70%).

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên; các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, doanh nghiệp và các tổ chức khác, ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa không quá 50% tổng dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ…

Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/5/2019.

H.Vân