Hỗ trợ doanh nghiệp phía Nam quản trị tài sản trí tuệ hiệu quả

16:08 | 15/02/2019

Ngày 15/2, Văn phòng đại diện Viện Khoa học sở hữu trí tuệ tại TPHCM đã chính thức khai trương và đi vào hoạt động, góp phần gia tăng hiệu quả hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tại khu vực phía Nam trong hoạt động phát triển tài sản trí tuệ.      

ho tro doanh nghiep phia nam quan tri tai san tri tue hieu qua
Các đại biểu cắt băng khai trương văn phòng đại diện Viện Khoa học sở hữu trí tuệ

Văn phòng đại diện sẽ là đầu mối tiếp nhận các yêu cầu, trưng cầu giám định về sở hữu công nghiệp, định giá tài sản trí tuệ, tổ chức đào tạo về sở hữu trí tuệ và quản trị tài sản trí tuệ, cung cấp dịch vụ tư vấn, hỗ trợ về sở hữu trí tuệ và các dịch vụ thông tin sở hữu công nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu của các cơ quan, tổ chức và cá nhân trên địa bàn TPHCM và khu vực phía Nam.

Theo đó, Viện Khoa học sở hữu trí tuệ sẽ đặt một trạm dữ liệu tại văn phòng đại diện để các nhà khoa học, doanh nghiệp khai thác thử nghiệm và ghi nhận ý kiến phản hồi.

Căn cứ vào nhu cầu thực tế, Viện Khoa học sở hữu trí tuệ sẽ tiếp tục hoàn thiện dữ liệu này. Sau khi được hoàn thiện, cơ sở dữ liệu về sở hữu trí tuệ này sẽ được cung cấp miễn phí trên mạng. Đồng thời, văn phòng đại diện của Viện cũng tiếp nhận những yêu cầu dịch vụ của khách hàng, hướng tới tạo ra sàn giao dịch cho các doanh nghiệp, nhà khoa học bán, mua các đối tượng sở hữu trí tuệ, các dịch vụ sở hữu trí tuệ.

Trong khuôn khổ lễ khai trương, Viện Khoa học sở hữu trí tuệ và Sở Khoa học – Công nghệ TPHCM cũng đã trao đổi thỏa thuận hợp tác về sở hữu trí tuệ. Trên cơ sở hợp tác, hai đơn vị sẽ phối hợp triển khai các hoạt động tư vấn, thông tin, đào tạo, giám định, thẩm định giá, nghiên cứu khoa học về sở hữu trí tuệ, nhằm phục vụ và hỗ trợ việc phát triển và quản trị tài sản trí tuệ của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, cũng như hoạt động quản lý nhà nước.

Đồng thời, Viện Khoa học sở hữu trí tuệ và Sở Khoa học – Công nghệ TPHCM cũng đề xuất hợp tác với một số cơ quan khác, như: Cục Quản lý thị trường TPHCM, Cục Hải quan TPHCM, Hội Sáng chế Việt Nam, Viện Quản trị tài sản trí tuệ Minh Đức... để triển khai thỏa thuận hợp tác về sở hữu trí tuệ trong năm 2019.

Thu Dịu