FMC đạt doanh thu kỷ lục trong năm Covid-19

10:26 | 24/01/2021

(HQ Online) - Doanh thu thuần năm 2020 của Công ty Cổ phần Thực phầm Sao Ta (FMC) tăng 19%, đạt mức 4.415 tỷ đồng và là mức doanh thu kỷ lục.

2740-myt-day-chuyyn-syn-xuyt-tom-tai-fimex-vn
Một dây chuyền sản xuất tôm tại Công ty CP Thực phẩm Sao Ta

Theo thông tin từ FMC - thành viên của Tập đoàn PAN, doanh thu thuần trong quý IV/2020 của công ty tăng 26% lên mức 1.209 tỷ đồng. Trong quý vừa qua, doanh nghiệp ghi nhận doanh số tiêu thụ chung gần 52 triệu USD.

Lợi nhuận gộp theo đó tăng 27% đạt 155 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí bán hàng cũng tăng mạnh khiến lợi nhuận sau thuế còn tăng 3% lên gần 64 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần tăng 19% đạt mức 4.415 tỷ đồng và là mức doanh thu kỷ lục. Lợi nhuận trước thuế đi ngang hơn 236 tỷ đồng. Thu nhập trên mỗi cổ phần đạt 3.904 đồng.

Năm 2020, FMC đề ra mục tiêu doanh thu 4.170 tỷ và lợi nhuận trước thuế 235 tỷ đồng. Với kết quả trên, doanh nghiệp hoàn thành vượt các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận cả năm.

Năm 2020 là một năm khó khăn với toàn ngành thủy sản dưới tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19. Trong đó, các doanh nghiệp ngành tôm cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Tuy nhiên, ngành tôm Việt năm 2020 cũng có những thuận lợi như sản lượng tôm nuôi tăng lên và các cường quốc nuôi tôm bị gãy chuỗi cung ứng, sản lượng nuôi bị giảm khá nhiều. Sao Ta đã tận dụng cơ hội để mở rộng, ghi nhận doanh số kỷ lục hơn 190 triệu USD.

Lê Thu