Dừng tổ chức sát hạch lái xe

20:01 | 19/07/2021

(HQ Online) - Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các Trung tâm Dạy nghề và đào tạo lái xe dừng tổ chức các kỳ sát hạch từ ngày 19/7/2021 cho đến khi có thông báo mới.

Tạm ngưng xử phạt xe ô tô chưa lắp camera giám sát đến hết năm 2021
TPHCM tạm dừng hoạt động xe ô tô công nghệ, xe taxi, xe buýt từ ngày 20/6
Tạm dừng tổ chức sát hạch lái xe
Dừng tổ chức sát hạch lái xe
Nghiên cứu tổ chức đào tạo lái xe trực tuyến theo hướng dẫn của Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Ảnh: Internet.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên cả nước, UBND TP Hà Nội đã ban hành Công điện số 15/CĐ-UBND triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, trong đó yêu cầu dừng tất cả các hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu, mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong các trường hợp thật sự cần thiết.

Trên cơ sở yêu cầu của UBND TP, Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe dừng tổ chức các kỳ sát hạch từ ngày 19/7/2021 cho đến khi có thông báo mới.

Đối với công tác tổ chức đào tạo lái xe, thực hiện nghiêm các quy định về công tác phòng chống dịch theo Công điện số 15 của UBND TP Hà Nội và văn bản số 2774/TCĐBVN-QLPT&NL của Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Đồng thời, nghiên cứu tổ chức đào tạo trực tuyến theo hướng dẫn của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Ngoài ra, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng yêu cầu Giám đốc các cơ sở đào tạo lái xe chịu trách nhiệm toàn diện về công tác đảm bảo an toàn, phòng chống dịch Covid-19 trong quá trình tổ chức đào tạo.

Xuân Thảo