Đề xuất ban hành thông tư theo thủ tục rút gọn thực hiện các giải pháp phòng chống dịch

11:16 | 07/10/2021

(HQ Online) - Bộ Tài chính đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho phép ban hành Thông tư về thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ yêu cầu khẩn cấp phòng, chống dịch Covid-19; nộp chứng từ thuộc hồ sơ hải quan và kiểm tra thực tế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu trong bối cảnh dịch Covid-19 theo trình tự thủ tục rút gọn và có hiệu lực từ ngày ký.

Gấp rút hoàn thiện Thông tư thủ tục hải quan phục vụ yêu cầu khẩn cấp, phòng chống dịch
Thủ tướng ban hành chỉ thị để phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp
Ban hành thông tư giải quyết ùn tắc tại cảng biển khi thực hiện giãn cách xã hội
Công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy (Hà Giang) kiểm tra thực tế hàng hóa.
Công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy (Hà Giang) kiểm tra thực tế hàng hóa.

Tại dự thảo Thông tư, quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ yêu cầu khẩn cấp phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng: Thủ tục hải quan đối với hàng hóa viện trợ, biếu, tặng từ nước ngoài hoặc hàng hóa do các tổ chức, cá nhân trong nước nhập khẩu để ủng hộ, hỗ trợ, tài trợ, biếu tặng như trên thực hiện theo quy định tại Điều 50 Luật Hải quan năm 2014 trong trường hợp hàng hóa nhập khẩu thuộc danh mục mặt hàng nhập khẩu phải có giấy phép, điều kiện, kiểm tra nhà nước về chất lượng nhưng tại thời điểm làm thủ tục hải quan, người khai hải quan chưa nộp được các chứng từ này.

Người khai hải quan có trách nhiệm khai thông tin đề nghị chậm nộp bản chính giấy phép, kết quả kiểm tra chất lượng, giấy xác nhận viện trợ hàng hóa nhập khẩu tại ô “phần ghi chứ” tên tờ khai hải quan điện tử và phải khai, nộp bổ sung bản chính trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu.

Quá thời hạn nêu trên, nếu chưa nộp, người khai hải quan phải chịu trách nhiệm chấp hành xử lý vi phạm và các nghĩa vụ liên quan theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó người khai hải quan cần nộp một bản chụp văn bản phê duyệt tiếp nhận của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế hoặc Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc các tỉnh, thành phố (đối với trường hợp tổ chức, cá nhân Việt Nam nhập khẩu để ủng hộ, hỗ trợ, tài trợ, biếu tặng cho Chính phủ, Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phố); nộp một bản chụp quyết định phê duyệt tiếp nhận hàng hóa viện trợ nước ngoài phục vụ phòng chống dịch Covid-19 của cấp có thẩm quyền (đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu viện trợ); nộp một bản dịch tiếng Việt có chứng thực văn bản thỏa thuận cho biếu tặng của tổ chức cá nhân nước ngoài cho biết tặng tổ chức cá nhân Việt Nam để phục vụ phòng chống dịch Covid-19 (đối với trường hợp nhập khẩu dưới dạng quà biếu tặng).

Ba chứng từ nêu trên, người khai hải quan được phép nộp bản scan có xác nhận bằng chữ ký số của người khai hải quan.

Trường hợp hàng hóa viện trợ của nước ngoài nhập khẩu là thiết bị y tế, nếu có quyết định phê duyệt tiếp nhận hàng hóa viện trợ nước ngoài phục vụ phòng chống dịch Covid-19 của cấp có thẩm quyền thì không phải nộp giấy phép nhập khẩu khi làm thủ tục hải quan theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Thông tư 13/2021/TT-BYT của Bộ Y tế.

Trước đó, ngày 9/9/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 105/NQ-CP về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh Covid-19, trong đó Chính phủ giao Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Hải quan áp dụng Điều 50 Luật Hải quan năm 2014 về thủ tục hải quan đối với hàng hóa phục vụ yêu cầu khẩn cấp để thông quan nhanh đối với hàng hóa viện trợ, biếu, tặng từ nước ngoài hoặc hàng hóa do các tổ chức, cá nhân trong nước nhập khẩu để ủng hộ, hỗ trợ, tài trợ, biếu tặng cho Chính phủ, Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phố để phục vụ công tác phòng chống dịch, điều trị, khám chữa bệnh.

Cho phép doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được nộp bản sao scan có xác nhận bằng chữ ký số đối với các chứng từ phải nộp bản giấy là bản chính dưới dạng giấy/bản sao y công chứng/chứng thực theo quy định của các bộ, cơ quan để giải quyết ách tắc khi thông quan hàng hoá; các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh thực hiện nộp bổ sung sau khi hàng hoá được thông quan để hậu kiểm.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, để đảm bảo cơ sở pháp lý cho việc triển khai thực hiện, tạo thuận lợi cho người khai hải quan trong việc giải quyết thủ tục thông quan hàng hóa đảm bảo mục tiêu kép vừa chống dịch có hiệu quả vừa đảm bảo hoạt động xuất nhập khẩu được thông suốt, Bộ Tài chính đã xây dựng dự thảo Thông tư “quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ yêu cầu khẩn cấp phòng, chống dịch Covid-19; nộp chứng từ thuộc hồ sơ hải quan và kiểm tra thực tế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu trong bối cảnh dịch Covid-19”.

Thông tư áp dụng đối với hàng hóa viện trợ, biếu, tặng từ nước ngoài hoặc hàng hóa do các tổ chức, cá nhân trong nước nhập khẩu để ủng hộ, hỗ trợ, tài trợ, biếu tặng cho Chính phủ, Bộ Y tế, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phố để phục vụ yêu cầu khẩn cấp công tác phòng, chống dịch, điều trị, khám chữa bệnh. Đồng thời áp dụng đối với việc nộp chứng từ scan có xác nhận bằng chữ ký số của doanh nghiệp thay thế một số loại chứng từ phải nộp bản giấy thuộc hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu tại thời điểm làm thủ tục hải quan.

N.Linh