Gấp rút hoàn thiện Thông tư thủ tục hải quan phục vụ yêu cầu khẩn cấp, phòng chống dịch

15:40 | 05/10/2021

(HQ Online) - Quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ yêu cầu khẩn cấp phòng, chống dịch Covid-19; nộp chứng từ thuộc hồ sơ hải quan và kiểm tra thực tế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu trong bối cảnh dịch Covid-19.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương hoàn thiện hai chiến lược lớn, sớm có chính sách kích thích kinh tế
3 văn bản pháp luật về thủ tục hải quan đang được gấp rút hoàn thiện
Cơ quan Hải quan tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19
CBCC Cục Hải quan Thanh Hóa thực hiện nghiệp vụ. Ảnh: Phong Nhân
Công chức Cục Hải quan Thanh Hóa thực hiện nghiệp vụ. Ảnh: Phong Nhân

Đây là nội dung đang được Tổng cục Hải quan triển khai, hoàn thiện trình Bộ Tài chính ban hành Thông tư, nhằm thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 9/9/2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh Covid-19.

Tại Nghị quyết, Chính phủ giao Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Hải quan, áp dụng Điều 50 Luật Hải quan năm 2014 về thủ tục hải quan đối với hàng hóa phục vụ yêu cầu khẩn cấp để thông quan nhanh đối với hàng hóa viện trợ, biếu, tặng từ nước ngoài hoặc hàng hóa do các tổ chức, cá nhân trong nước nhập khẩu để ủng hộ, hỗ trợ, tài trợ, biếu tặng cho Chính phủ, Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phố để phục vụ công tác phòng chống dịch, điều trị, khám chữa bệnh.

Cho phép doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được nộp bản sao scan có xác nhận bằng chữ ký số đối với các chứng từ phải nộp bản giấy là bản chính dưới dạng giấy/bản sao y công chứng/chứng thực theo quy định của các bộ, cơ quan để giải quyết ách tắc khi thông quan hàng hoá; các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh thực hiện nộp bổ sung sau khi hàng hoá được thông quan để hậu kiểm.

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, để đảm bảo cơ sở pháp lý cho việc triển khai thực hiện, tạo thuận lợi cho người khai hải quan trong việc giải quyết thủ tục thông quan hàng hóa đảm bảo mục tiêu kép vừa chống dịch có hiệu quả vừa đảm bảo hoạt động xuất nhập khẩu được thông suốt, Bộ Tài chính đã xây dựng dự thảo Thông tư “quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ yêu cầu khẩn cấp phòng, chống dịch Covid-19; nộp chứng từ thuộc hồ sơ hải quan và kiểm tra thực tế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu trong bối cảnh dịch Covid-19”.

Để đảm bảo Thông tư xây dựng theo đúng trình tự ban hành văn bản quy phạm pháp luật và phù hợp với thực tế hoạt động xuất nhập khẩu cũng như công tác quản lý của các bộ, ngành, hiện dự thảo Thông tư đang được Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) lấy ý kiến rộng rãi các đơn vị liên quan.

Theo đó, Thông tư áp dụng đối với hàng hóa viện trợ, biếu, tặng từ nước ngoài hoặc hàng hóa do các tổ chức, cá nhân trong nước nhập khẩu để ủng hộ, hỗ trợ, tài trợ, biếu tặng cho Chính phủ, Bộ Y tế, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phố để phục vụ yêu cầu khẩn cấp công tác phòng, chống dịch, điều trị, khám chữa bệnh.

Thông tư quy định cụ thể thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ yêu cầu khẩn cấp phòng, chống dịch Covid-19; quy định về nộp các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan; quy định về nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu; quy định về việc chi cục hải quan nơi lưu giữ hàng hóa kiểm tra thực tế hàng hóa theo đề nghị của chi cục hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan.

N.Linh