Đà Nẵng xuất siêu hơn 515 triệu USD

16:25 | 07/10/2022

(HQ Online) - Cán cân thương mại hàng hóa trên địa bàn Đà Nẵng tiếp tục theo hướng xuất siêu với mức 515,3 triệu USD trong vòng 9 tháng năm 2022, tăng 69,9% so với cùng kỳ năm trước.

Gần 1.600 doanh nghiệp làm thủ tục hải quan tại Hải quan Đà Nẵng trong quý 3
Đà Nẵng: kim ngạch hàng xuất khẩu đạt hơn 1.409 triệu USD
Hải quan Đà Nẵng hỗ trợ hiệu quả doanh nghiệp tuân thủ pháp luật
Hàng hóa XNK qua cảng Đà Nẵng. Ảnh: N.Linh
Hàng hóa XNK qua cảng Đà Nẵng. Ảnh: N.Linh

Theo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý 3 và 9 tháng năm 2022 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa tháng 9 đạt 343 triệu USD, tăng 0,3% so với tháng trước và tăng 41,8% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 202 triệu USD, tăng 0,5% so với tháng trước và 45% so với cùng kỳ năm 2021; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 141 triệu USD, tương đương tháng trước nhưng tăng 37,5% so với tháng cùng kỳ năm 2022.

Tính chung quý 3/2022, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn Đà Nẵng ước đạt 1.011,3 triệu USD, tăng 31,0% so với cùng kỳ. Đây là quý đạt mức tăng cao nhất tính từ đầu năm đến nay. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 593,8 triệu USD, tăng 32,8% và kim ngạch nhập khẩu ước đạt 417,5 triệu USD, tăng 28,6% so với cùng kỳ năm trước.

Với đà tăng trưởng trong 3 quý đầu năm 2022, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ước đạt 2.743,3 triệu USD, tăng 21,6% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1.629,3 triệu USD, tăng 27,3% và kim ngạch nhập khẩu ước đạt gần 1.114 triệu USD, tăng 14,1%.

Cán cân thương mại hàng hóa trên địa bàn Đà Nẵng tiếp tục theo hướng xuất siêu với mức 515,3 triệu USD trong vòng 9 tháng năm 2022, tăng 69,9% so với thời điểm cùng kỳ. Đây là dấu hiệu lạc quan trong bối cảnh thế giới có nhiều bất ổn.

N.Linh