Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh

- 16:59 | 16/01/2019

Địa chỉ: Số 5 phố Bến Đoan, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh ĐT: 033-3826148 Fax: 033-3825590 Email: hqqn@customs.gov.vn Website: www.quangninhcustoms.gov.vn

1. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai

Địa chỉ: Tổ 4 khu 6, phường Yết Kiêu, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

ĐT: 033-3624368

Fax: 033-3624368

Khoảng cách từ trụ sở Cục Hải quan đến các Chi cục và tương đương (bằng đường bộ): 1 km

2. Chi cục Hải quan cảng Cái Lân

Địa chỉ: Phường Cái Lân, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

ĐT: 033-3849632

Fax: 033-3849632

Khoảng cách từ trụ sở Cục Hải quan đến các Chi cục và tương đương (bằng đường bộ): 4 km

3. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cẩm Phả

Địa chỉ: Phường Cửa Ông, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

ĐT: 033-3865226

Fax: 033-3865226

Khoảng cách từ trụ sở Cục Hải quan đến các Chi cục và tương đương (bằng đường bộ): 40 km

4. Chi cục Hải quan cửa khẩu Hoành Mô

Địa chỉ: Cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh

ĐT: 033-3757292

Fax: 033-3757292

Khoảng cách từ trụ sở Cục Hải quan đến các Chi cục và tương đương (bằng đường bộ): 180 km

5. Chi cục Hải quan Bắc Phong Sinh

Địa chỉ: Cửa khẩu Bắc Phong Sinh, xã Quảng Đức, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh

ĐT: 033-3879685

Fax: 033-3879685

Khoảng cách từ trụ sở Cục Hải quan đến các Chi cục và tương đương (bằng đường bộ): 190 km

6. Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái

Địa chỉ: Số 1 Vân Đồn, phường Trần Phú, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

ĐT: 033-3883463

Fax: 033-3883463

Khoảng cách từ trụ sở Cục Hải quan đến các Chi cục và tương đương (bằng đường bộ): 200 km

7. Chi cục Hải quan Vạn Gia

Địa chỉ: xã Vĩnh Thực, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

ĐT: 033-3785064

Fax: 033-3785064

Khoảng cách từ trụ sở Cục Hải quan đến các Chi cục và tương đương (bằng đường bộ): 220 km

8. Đội Kiểm soát Hải quan số 1

Địa chỉ: Số 02 Hữu Nghị, phường Hòa Lạc, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

ĐT: 033-3883345

Fax: 033-3883345

Khoảng cách từ trụ sở Cục Hải quan đến các Chi cục và tương đương (bằng đường bộ): 200 km

9. Đội Kiểm soát Hải quan số 2

Địa chỉ: Số 05 phố Bến ĐOan, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

ĐT: 033-3822894

Fax: 033-3827560

10. Hải quan Trạm Kiểm soát liên hợp km 15 - bến tàu Dân Tiến

Địa chỉ: Km 15 xã Hải Tiến, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

ĐT: 033-3885047

Fax: 033-3786392

Khoảng cách từ trụ sở Cục Hải quan đến các Chi cục và tương đương (bằng đường bộ): 185 km

11. Chi cục kiểm tra sau thông quan

Địa chỉ: Số 5 phố Bến Đoan, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

ĐT: 033-3621311

Fax: 033-3826410

12. Đội Kiểm soát phòng chống ma túy

Số 5 phố Bến Đoan, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

ĐT: 033-3776969

Fax: 033-3811219