Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi

- 17:00 | 16/01/2019

Địa chỉ: 56 Phạm Văn Đồng, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (nơi làm việc tạm thời) ĐT: 055-3825530 Fax: 055-3817775 Email: hqquangngai@customs.gov.vn Website: http://hqquangngai.gov.vn

1. Chi cục Hải quan các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi

Địa chỉ: 56 Phạm Văn Đồng, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

ĐT: 055-3830772

Fax: 055-3825553

Khoảng cách từ trụ sở Cục Hải quan đến các Chi cục và tương đương (bằng đường bộ): 3 km

2. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Dung Quất

Địa chỉ: Ngã 3 Bình Thuận, Bình Sơn, Quảng Ngãi

ĐT: 055-3611289

Fax: 055-3611288

Khoảng cách từ trụ sở Cục Hải quan đến các Chi cục và tương đương (bằng đường bộ): 40 km

3. Chi cục KTSTQ

ĐT: 055-3817838

Fax: 055-3817838