Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng

- 17:04 | 16/01/2019

Địa chỉ: 22 Điện Biên Phủ, Hải Phòng  Điện thoại: 031.3836262 Fax: 031.3859993 Email: haiquanhaiphong@customs.gov.vn Website: http://hpcustoms.gov.vn

1. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực I:

- Địa chỉ: Số 2 Hoàng Diệu, Hải Phòng

- Số điện thoại: 031.3859883

- Fax: 031.3551807

- Khoảng cách từ trụ sở Cục Hải quan đến các Chi cục và tương đương (bằng đường bộ): 1 km

2. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực II:

- Địa chỉ: Cạnh cổng Container Chùa Vẽ

- Số điện thoại: 031.3825214

- Fax: 031.3825371-031.3825372

- Khoảng cách từ trụ sở Cục Hải quan đến các Chi cục và tương đương (bằng đường bộ): 6 km

3. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực III:

- Địa chỉ: Số 1 đường Ngô Quyền, Hải Phòng

- Số điện thoại: 031.3766755

- Fax: 031.3767513

- Khoảng cách từ trụ sở Cục Hải quan đến các Chi cục và tương đương (bằng đường bộ): 5 km

4. Chi cục Hải quan Quản lý hàng Đầu tư - Gia công:

- Địa chỉ: Số 1 đường Ngô Quyền, Hải Phòng

- Số điện thoại: 031.3836767

- Fax: 031.3826001

- Khoảng cách từ trụ sở Cục Hải quan đến các Chi cục và tương đương (bằng đường bộ): 5 km

5. Chi cục Hải quan Khu Chế xuất và Khu Công nghiệp:

- Địa chỉ: Khu công nghiệp Nomura

- Số điện thoại: 031.3743178

- Fax: 031.3743046

- Khoảng cách từ trụ sở Cục Hải quan đến các Chi cục và tương đương (bằng đường bộ): 10 km

6. Chi cục Hải quan Thái Bình:

- Địa chỉ: Số 340 đường Long Hưng, xã Hoàng Diệu, TP.Thái Bình

- Số điện thoại: 036.3745025 - 036.3745015

- Fax: 0320.3892464

- Khoảng cách từ trụ sở Cục Hải quan đến các Chi cục và tương đương (bằng đường bộ): 70 km

7. Chi cục Hải quan Hải Dương:

- Địa chỉ: Km 48 Quốc lộ 5 Việt Hòa, TP.Hải Dương

- Số điện thoại: 0320.3892465

- Fax: 0320.3892464

- Khoảng cách từ trụ sở Cục Hải quan đến các Chi cục và tương đương (bằng đường bộ): 50 km

8. Chi cục Hải quan Hưng Yên:

- Địa chỉ: Km 71 Quốc lộ xã Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên

- Số điện thoại: 0321.3943048

- Fax: 0321.3943049

- Khoảng cách từ trụ sở Cục Hải quan đến các Chi cục và tương đương (bằng đường bộ): 80 km

9. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ:

- Địa chỉ: Cạnh cổng Container Chùa Vẽ

- Số điện thoại: 031.3769241 - 031.3769255

- Fax: 031.3769240

- Khoảng cách từ trụ sở Cục Hải quan đến các Chi cục và tương đương (bằng đường bộ): 6 km

10. Chi cục Kiểm tra sau thông quan:

- Điện thoại: 031.3686955

- Fax: 031.3836221