Cục Hải quan Long An

- 17:07 | 16/01/2019

Điện thoại: 072.3525807 Fax: 072.3829888 Email: hqlongan@customs.gov.vn Website: http://longancustoms.gov.vn

1. Chi cục Kiểm tra sau thông quan

- ĐT: 072.3829409

- Fax: 072.3525949

2. Chi cục HQ Bến lức

- ĐT: 072.3891895

- Fax: 072.3872603

3. Chi cục HQCK Cảng Mỹ Tho

- ĐT: 072.3853070

- Fax: 072.3854034

4. Chi cục HQ Đức Hòa

- ĐT: 072.3778108

- Fax: 072.3778110

5. Chi cục HQCK Quốc tế Bình Hiệp

- ĐT: 072.3951601

- Fax: 072.3951316

6. Chi cục HQ Hưng Điền

- ĐT: 072.3979428

- Fax: 072.3979092

7. Chi cục HQCK Mỹ Quý Tây

- ĐT: 072.3856678

- Fax: 072.3856469