Cục Hải quan Thanh Hóa

- 16:54 | 16/01/2019

Địa chỉ: 21 Phan Chu Trinh, phường Điện Biên- thành phố Thanh Hóa. Điện thoại: 02373.855.208 Email: hquanvphong@gmail.com Website : http://www.haiquanthanhhoacustoms.gov.vn

STT

Tên đơn vị

Địa chỉ

Số điện thoại / Fax

Đường dây nóng

Hộp thư điện tử

1

CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU CẢNG THANH HÓA

Phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa

0237.3910480

hqcangthanhhoa@gmail.com

2

CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU CẢNG NGHI SƠN

Xã Hải Thượng, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa

0237.3613926

hqnghisown@gmail.com

3

CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU QUỐC TẾ NA MÈO

Xã Na Mèo, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa

0237.3592423

hqnameo@gmail.com

4

ĐỘI NGHIỆP VỤ HẢI QUAN CỬA KHẨU TÉN TẰN thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Na Mèo

Xã Tén Tằn, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa

0237.3391048

PV