Cục Hải quan Thanh Hóa

- 16:54 | 16/01/2019

Điện thoại: 037.3231898 Fax: 037.3853503 Email: hqthanhhoa.customs.mail.gov.vn Website : http://www.haiquanthanhhoacustoms.gov.vn

1. Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Na Mèo

- Địa chỉ: Xã Na Mèo. Huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa

- ĐT: 037.3592423

- Fax: 037.3592423

- Khoảng cách địa lý từ trung tâm thành phố đến cửa khẩu: 210 km.

2. Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Thanh Hóa

- Địa chỉ: Xã Quảng Hưng, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

- Điện thoại: 037. 3910480

- Fax: 037.3911065

- Khoảng cách địa lý từ trung tâm TP đến cửa khẩu: 7 km

3. Chi cục Hải quan Nam Định:

- ĐT: 0350.3682231

- Fax: 03503682542

4. Chi cục HQ Ninh Bình

- ĐT: 030.3888606

- Fax: 030.3682542

5. Chi cục HQ QLCKCN Hà Nam:

- ĐT: 0351.3841479

- Fax: 0351.3842563