Cục Hải quan Hà Nội

- 17:09 | 16/01/2019

Điện thoại: 04.37910169 Fax: 04.37910158 Email: hqhanoi@customs.gov.vn Website: www.hanoicustoms.gov.vn

1. Chi cục Kiểm tra sau thông quan

- ĐT: 04.37910169-610

- Fax: 04.37931039

2. Đội kiểm soát phòng chống ma túy

- ĐT: 04.37955076

- Fax: 04.37931040

3. Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội

- ĐT: 04.37685518

- Fax: 04.37985520

4. Chi cục Hải quan KCN Bắc Thăng Long

- ĐT: 04.39550141

- Fax: 04.38812064

5. Chi cục Hải quan Bưu điện TP.Hà Nội

- ĐT: 04.37682592

- Fax: 04.37682891

6. Chi cục Hải quan CK Sân bay quốc tế Nội Bài

- ĐT: 04.38843264

- Fax: 04.38840330

7. Chi cục Hải quan ga ĐSQT Yên Viên

- ĐT: 04.38781450

- Fax: 04.38781450

8. Chi cục Hải quan Gia Lâm

- ĐT: 04.38271561

- Fax: 04.38271561

9. Chi cục Hải quan Gia Thụy

- ĐT: 04.38750785

- Fax: 04.38750223

10. Chi cục Hải quan Hà Tây

- ĐT: 034.33821120

- Fax: 034.33822483

11. Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư gia công

- ĐT: 04.39845030

- Fax: 04.39845030

12. Chi cục Hải quan Phú Thọ

- ĐT: 0210.3857343

- Fax: 02103857343

13.Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc

- ĐT: 0211.3870946

- Fax: 0211.3854037

14. Chi cục Hải quan Yên Bái

- ĐT: 029.3893844

- Fax: 029.3893844