Cục Hải quan Bắc Ninh

- 17:10 | 16/01/2019

Điện thoại: 0241.3875236 Fax: 0241.3875237 Email: hqbacninh@customs.gov.vn

1. Chi Cục Kiểm tra sau thông quan

- ĐT: 0241.3811399

2. Chi cục HQ Bắc Ninh

- ĐT: 0241.3875500

- Fax: 0241.3882461

3. Chi cục HQ Cảng nội địa Tiên Sơn

- ĐT: 0241.3734959

- Fax: 0241.3734962

4. Chi cục HQ QL các KCN Bắc Giang

- ĐT: 0240.3661056

- Fax: 0240.3661056

5. Chi cục HQ Thái Nguyên

- ĐT: 0280.3662043