Cục Hải quan Cà Mau

- 17:10 | 16/01/2019

Điện thoại: 02903.831.517 Fax: 07803833231 Email: hqcamau@customs.gov.vn Website: www.haiquancamau.gov.vn

STT

Tên đơn vị

Địa chỉ

Số điện thoại (0206)

Đường dây nóng

Hộp thư điện tử

1

Chi cục Hải quan CK Cảng Năm Căn

999B Trần Hưng Đạo – P5

TP Cà Mau

02903.865.320

0868653050

chicucnamcan@ customs.gov.vn

2

Chi cục Hải quan Bạc Liêu

23 Hai Trường Trưng - P3

TP Bạc liêu

02913.828.919

0918051110

haiquanbaclieu@gmail.com

PV