Cục Hải quan Đồng Nai

- 16:56 | 16/01/2019

Địa chỉ: 9A Đồng Khởi, phường Tam Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai Điện thoại: 061.3895700 Fax: 061.3895711

1. Chi cục Hải quan Biên Hòa:

- Địa chỉ: 28 đường số 2A, Khu công nghiệp Biên Hòa 2, TP.Biên Hòa 2, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

- Số điện thoại: 061.3993486

- Fax: 061.3991998

- Khoảng cách từ trụ sở Cục Hải quan đến các Chi cục và tương đương (bằng đường bộ): 3 Km

2. Chi cục Hải quan Khu chế xuất Long Bình:

- Địa chỉ: Đường số 6, Khu chế xuất Long Bình (loteco), phường Long Bình, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

- Số điện thoại: 061.3892028

- Fax: 061.3892029

- Khoảng cách từ trụ sở Cục Hải quan đến các Chi cục và tương đương (bằng đường bộ): 6 Km

3. Chi cục Hải quan Long Bình Tân:

- Địa chỉ: G243, khu phố 7 Phường Long Bình, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

- Số điện thoại: 061.3994782 - 3994784 - 3835423

- Fax: 061.3994783 - 3835424

- Khoảng cách từ trụ sở Cục Hải quan đến các Chi cục và tương đương (bằng đường bộ): 8 Km

4. Chi cục Hải quan Long Thành:

- Địa chỉ: Khu công nghiệp Gò Dầu, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

- Số điện thoại: 061.3511542 - 3841195

- Fax: 061.3841240 - 3511586

- Khoảng cách từ trụ sở Cục Hải quan đến các Chi cục và tương đương (bằng đường bộ): 42 Km

5. Chi cục Hải quan Nhơn Trạch:

- Địa chỉ: 319B Khu công nghiệp Nhơn Trạch, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

- Số điện thoại: 061.3560887

- Fax: 061.3560888

- Khoảng cách từ trụ sở Cục Hải quan đến các Chi cục và tương đương (bằng đường bộ): 35 Km

6. Chi cục Hải quan Thống Nhất:

- Địa chỉ: 801 đường 767, ấp Bùi Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

- Số điện thoại: 061.3869419

- Fax: 061.3869420

- Khoảng cách từ trụ sở Cục Hải quan đến các Chi cục và tương đương (bằng đường bộ): 13 Km

7. Chi cục Hải quan Bình Thuận:

- Địa chỉ: 62 Trần Phú, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

- Số điện thoại: 062.3720600

- Fax: 062.3720601

- Khoảng cách từ trụ sở Cục Hải quan đến các Chi cục và tương đương (bằng đường bộ): 165 Km

8. Chi cục Kiểm tra sau Thông quan:

- ĐT: 061.3895726