Cục Hải quan An Giang

- 16:52 | 16/01/2019

Địa chỉ: Khu Đô thị Thành phố Lễ hội Châu Đốc, khóm Mỹ thành, phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc - Tỉnh An Giang. Điện thoại: 02963.868678 Email: hqangiang@customs.gov.vn Website: http://www.haiquanangiang.vn

STT

Tên đơn vị

Địa chỉ

Số điện thoại / Fax

Đường dây nóng

Hộp thư điện tử

1

CHI CỤC HẢI QUAN CK CẢNG MỸ THỚI

Mỹ Thạnh - Mỹ Thới - L.Xuyên - An Giang

02963.831208

cccangmythoi@customs.gov.vn

2

CHI CỤC HẢI QUAN CK TỊNH BIÊN

Xuân Tô - Tịnh Biên - An Giang

02963.876137

cctinhbien@customs.gov.vn

3

CHI CỤC HẢI QUAN CK VĨNH XƯƠNG

Vĩnh Xương - Tân Châu - An Giang.

02963.524716

ccvinhxuong@customs.gov.vn

4

CHI CỤC HQCK VĨNH HỘI ĐÔNG

Vĩnh Hội Đông - An Phú - An Giang.

02963.826848

ccvinhhoidong@customs.gov.vn

PV