Cục Hải quan An Giang

- 16:52 | 16/01/2019

Điện thoại: 076.3868678 Fax: 076.3867055 Email: hqangiang@customs.gov.vn Website: http://www.haiquanangiang.vn

1. Cửa khẩu Tịnh Biên

- Địa chỉ: 797 quốc lộ 91, Tịnh Biên – An giang,

- Số điện thoại: 076.3876.180,

2. Cửa khẩu Vĩnh Xương

- Địa chỉ: Xã Vĩnh Xương Thị xã Tân Châu tỉnh An Giang,

- Số điện thoại: 076.3524716,

3. Cửa khẩu Khánh Bình

- Địa chỉ: Thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang,

- Số điện thoại: 076.3825838

4. Cửa khẩu Vĩnh Hội Đông

- Địa chỉ: xã Vĩnh Hội Đông huyện An Phú tỉnh An Giang,

- Số điện thoại: 076.3826848

- Fax: 0763.510507

5. Cửa khẩu Bắc Đại:

- Địa chỉ: xã Nhơn Hội huyện An Phú tỉnh An Giang,

- Số điện thoại: 076.3812005,

6. Cảng Mỹ Thới

- Địa chỉ: Quốc lộ 91, phường Mỹ Thạnh, TP. Long Xuyên tỉnh An Giang, s

- Số điện thoại: 076.3832456