Cục Hải quan Nghệ An

- 16:57 | 16/01/2019

Địa chỉ: Số 28, Đường Trường Thi, TP. Vinh, Nghệ An ĐT: 038.3593420 Fax: 038.3844051

1. Chi cục Hải quan Vinh

Địa chỉ: Khu công nghiệp Bắc Vinh, đường Đặng Thai Mai, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 038.3514637

Fax: 038.3514636

Khoảng cách từ trụ sở Cục Hải quan đến các Chi cục và tương đương (bằng đường bộ): 9 km

2. Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng

ĐT: 038.3944390

Fax: 038.3943107

Khoảng cách từ trụ sở Cục Hải quan đến các Chi cục và tương đương (bằng đường bộ): 25 km

3. Chi cục Hải quan cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn

Địa chỉ: Xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An

ĐT: 038.3750116

Fax: 038.3750112

Khoảng cách từ trụ sở Cục Hải quan đến các Chi cục và tương đương (bằng đường bộ): 300 km

4. Chi cục Hải quan Cửa khẩu Thanh Thủy

- ĐT: 038.3944390

- Fax: 038.3943107

5. Chi cục Kiểm tra sau thông quan

Số 28, Đường Trường Thi, TP. Vinh, Nghệ An

ĐT: 038.3569936

Fax: 038.3590750

6. Đội KIểm soát Hải quan số 1

Địa chỉ: Phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An

ĐT: 038.3906017

Khoảng cách từ trụ sở Cục Hải quan đến các Chi cục và tương đương (bằng đường bộ): 24 km

7. Đội KIểm soát Hải quan số 2

Địa chỉ: Khối 13, phường Bến Thủy, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 038.3552065

Khoảng cách từ trụ sở Cục Hải quan đến các Chi cục và tương đương (bằng đường bộ): 4 km

8. Đội Kiểm soát phòng chống ma túy

Địa chỉ: Phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An

ĐT: 038.3956067

Khoảng cách từ trụ sở Cục Hải quan đến các Chi cục và tương đương (bằng đường bộ): 24 km