Cục Hải quan Nghệ An

- 16:57 | 16/01/2019

Địa chỉ: Số 9, Đại lộ Lê-nin, TP Vinh, Nghệ An Số ĐT: 0238 3590751  Email: haiquannghean@gmail.com

TT

ĐƠN VỊ

ĐỊA CHỈ

SỐ ĐT

1

Chi cục Hải quan Vinh

Km 11, Quốc lộ 1A tuyến tránh Vinh, Hưng Tây, Hưng Nguyên, Nghệ An

0238 3514 637

2

Chi cục HQCK Cảng Cửa Lò

Khối 2, Phường Nghi Tân, TX.Cửa Lò, Tỉnh Nghệ An

0238 3944 439

3

Chi cục HQCKQT Nậm Cắn

Nậm Cắn, Kỳ Sơn, Nghệ An

0238 3750 116

4

Chi cục Kiểm tra sau thông quan

Số 9, Đại lộ Lê-nin, TP Vinh, Nghệ An

0238 3569936

5

Chi cục HQCK Thanh Thủy

Xã Thanh Thủy, H.Thanh Chương, Nghệ An

0914480838

6

Đội Kiểm soát Hải quan

Khối 13, P. Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An

0238 3552285

7

Đội Kiểm soát phòng chống ma túy

Số 5, Đ.Dương Thanh, Nghi Thu, Cửa Lò, Nghệ An

0238 3956585

PV