Cục Hải quan tỉnh Lào cai

- 00:00 | 21/09/2011

Địa chỉ: P.Cốc Lếu, TP.Lào Cai (Dự kiến xây dựng mới tại: P.Nam Cường, TP.Lào Cai) Điện thoại: 020.3830055

1. Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai:

- Địa chỉ: P.Lào Cai, TP.Lào Cai

- Số điện thoại: 020.3832680

- Khoảng cách từ trụ sở Cục Hải quan đến các Chi cục và tương đương (bằng đường bộ): 1 km

2. Chi cục Hải quan Ga Đường sắt Quốc tế Lào cai:

- Địa chỉ: P.Phố Mới, TP.Lào Cai

- Số điện thoại: 020.3830396

- Khoảng cách từ trụ sở Cục Hải quan đến các Chi cục và tương đương (bằng đường bộ): 2,5 km

3. Chi cục Hải quan cửa khẩu Mường Khương:

- Địa chỉ: Thị trấn Mường Khương, huyện mường Khương, TP.Lào Cai

- Số điện thoại: 020.3881216

- Khoảng cách từ trụ sở Cục Hải quan đến các Chi cục và tương đương (bằng đường bộ): 50 km

4. Chi cục Hải quan Bát Xát:

- Địa chỉ: Xã Bản Vược, huyện Bát Xát, TP.Lào Cai

- Số điện thoại: 020.3883829

- Khoảng cách từ trụ sở Cục Hải quan đến các Chi cục và tương đương (bằng đường bộ): 20 km

5. Chi cục Kiểm tra sau thông quan:

- Địa chỉ: P.Phố Mới, TP.Lào Cai

- Số điện thoại: 020.3822778

- Khoảng cách từ trụ sở Cục Hải quan đến các Chi cục và tương đương (bằng đường bộ): 2,5 km

6. Đội Kiểm soát Hải quan:

- Địa chỉ: P.Lào Cai, TP.Lào Cai

- Số điện thoại: 020.3832459

- Khoảng cách từ trụ sở Cục Hải quan đến các Chi cục và tương đương (bằng đường bộ): 1 km