Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn

- 00:11 | 18/08/2011

Địa chỉ: 229 Lê Lợi, P.Vĩnh Trại, TP.Lạng Sơn Điện thoại: 025.3873721 Fax: 025.3872281

1. Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị:

- Địa chỉ: Thị trấn Đồng Đăng, Cao Lộc, Lạng Sơn

- Số điện thoại: 025.3850448

- Fax: 025.3851318

- Khoảng cách từ trụ sở Cục Hải quan đến các Chi cục và tương đương (bằng đường bộ): 17 km

2. Chi cục Hải quan cửa khẩu Ga quốc tế Đồng Đăng:

- Địa chỉ: Thị trấn Đồng Đăng, Cao Lộc, Lạng Sơn

- Số điện thoại: 025.3851506

- Fax: 025.3852124

- Khoảng cách từ trụ sở Cục Hải quan đến các Chi cục và tương đương (bằng đường bộ): 13 km

3. Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma:

- Địa chỉ: Xã Yên khoái, Lộc Bình, Lạng Sơn

- Số điện thoại: 025.3845281

- Fax: 025.3845281

- Khoảng cách từ trụ sở Cục Hải quan đến các Chi cục và tương đương (bằng đường bộ): 40 km

4. Chi cục Hải quan Cốc Nam:

- Địa chỉ: Xã Tân Mỹ, Văn Lãng, Lạng Sơn

- Số điện thoại: 025.3852257

- Fax: 025.3851310

- Khoảng cách từ trụ sở Cục Hải quan đến các Chi cục và tương đương (bằng đường bộ): 18 km

5. Chi cục Hải quan Tân Thanh:

- Địa chỉ: Xã Tân Thanh, Văn Lãng, Lạng Sơn

- Số điện thoại: 025.3888044

- Fax: 025.3888406

- Khoảng cách từ trụ sở Cục Hải quan đến các Chi cục và tương đương (bằng đường bộ): 28 km

6. Đội kiểm soát Hải quan:

- Địa chỉ: Xã Thụy Hùng, Cao Lộc, Lạng Sơn

- Số điện thoại: 025.3852951

- Fax: 025.3852951

- Khoảng cách từ trụ sở Cục Hải quan đến các Chi cục và tương đương (bằng đường bộ): 12 km

7. Chi cục Kiểm tra sau thông quan:

- Điện thoại: 025.6253045

- Fax: 025.3715261