Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa

- 00:00 | 18/08/2011

Địa chỉ: 08 Hoàng Hoa Thám, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa Điện thoại: 058.3590166 Fax: 058.3590181

1. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Nha Trang:

- Địa chỉ: 02 Chương Dương - Cầu Đá - Vĩnh Nguyên - Nha Trang

- Số điện thoại: 058.3591122

- Fax: 058.3590537

- Khoảng cách từ trụ sở Cục Hải quan đến các Chi cục và tương đương (bằng đường bộ): 5 km

2. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cam Ranh:

- Địa chỉ: 26 Nguyễn Trọng Kỳ, P.Cam Linh, thị xã Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa

- Số điện thoại: 058.3953997

- Fax: 058.3854352

- Khoảng cách từ trụ sở Cục Hải quan đến các Chi cục và tương đương (bằng đường bộ): 60km

3. Chi cục Hải quan Vân Phong:

- Địa chỉ: Dốc Quýt, Mỹ Giang - Ninh Phước, huyện Ninh Hòa, TP.Nha Trang

- Số điện thoại: 058.3622477

- Fax: 058.3622466

- Khoảng cách từ trụ sở Cục Hải quan đến các Chi cục và tương đương (bằng đường bộ): 60 km

4. Chi cục Hải quan Ninh Thuận:

- Địa chỉ: 31 Lê Hồng Phong, TP.Phan Rang, Tháp Chàm, Ninh Thuận

- Số điện thoại: 068.3891344

- Fax: 068.3891343

- Khoảng cách từ trụ sở Cục Hải quan đến các Chi cục và tương đương (bằng đường bộ): 120 km

5. Chi cục Kiểm tra sau thông quan:

- Điện thoại: 058.3590251

- Fax: 058.3590251