Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp

- 17:49 | 30/11/2018

Điện thoại: 067.3851247  Fax:067.3852004 Email: hqdongthap@gmail.com Website: http://www.haiquandongthap.gov.vn

1. Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Đồng Tháp:

- Địa chỉ: số 91 Nguyễn Huệ, phường 1, TP.Cao Lãnh, Đồng tháp

- Số ĐT: 067.3851.378

- Số Fax: 067.3874.902

2. Chi cục Hải quan Cửa khẩu Thường Phước

- Địa chỉ: Ấp 1, xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

- Số ĐT: 067.3595.247

- Số Fax: 067.3595247

3. Chi cục Hải quan Cửa khẩu Dinh Bà:

- Địa chỉ: Apps Dinh Bà, xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng, Đồng Tháp

- Số ĐT: 067.3529.295

- Số Fax: 067.3529296

4. Chi cục Hải quan Sở Thượng:

- Địa chỉ: Ấp Bình Hòa Thượng, xã Thường Thới Hậu A, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

- Số ĐT: 067.3588.097

- Số Fax: 067.3588.060

5. Chi cục Hải quan Thông Bình:

- Địa chỉ: Ấp Phước Tiên, xã Thông Bình, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp

- Số ĐT: 067.3520.057

- Số Fax: 067.3520.056

6. Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Cao Lãnh