Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng

- 00:14 | 28/06/2011

Điện thoại: 026.3852551 Fax: 026.3852595  Email: hqcaobang@customs.gov.vn Website : http://www.haiquancaobang.gov.vn

1. Chi cục Hải quan Cửa khẩu Tà Lùng:

- Địa chỉ: Thị trấn Tà Lùng, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng

- Số ĐT: 026.3824.134

2. Chi cục Hải quan Cửa khẩu Trà Lĩnh:

- Địa chỉ: Xã Hùng Quốc, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng

- Số ĐT: 026.3880.227

3. Chi cục Hải quan Cửa khẩu Sóc Giang:

- Địa chỉ: Xã Sóc Hà, huyện Hà Quảng

- Số ĐT: 026.3863.165

4. Chi cục Hải quan Cửa khẩu Bí Hà

- Địa chỉ: Xã Thị Hoa, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng

- Số ĐT: 026.3830.390

5. Chi cục Hải quan Cửa khẩu Pò Peo

- Địa chỉ: Xã Ngọc côn, huyện Trùng Khánh

- Số ĐT: 026.6288.818

6. Chi cục Hải quan Bắc Kạn:

- Địa chỉ: Xã Xuất Hóa, thị xã Bắc Kạn

- Số ĐT: 0281.3861.652

7. Chi cục kiểm tra sau thông quan

- Địa chỉ: Phố Bế Văn Đàn – thị xã Cao Bằng

- Số ĐT: 026.3852.596

8. Đội kiểm soát Hải quan

- ĐT: 026.3853321