Cục Hải quan tỉnh Bình Phước

- 00:02 | 10/08/2011

Điện thoại: 0651.3885461 Fax: 0651.3887092 Email: hqbinhphuoc@customs.gov.vn Website: haiquan.binhphuoc.gov.vn

1. Chi cục Hải quan cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư

- Địa chỉ: Xã Lộc Hòa, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước

- Số điện thoại: 0651.3547593

- Fax: 0651.3547570

- Khoảng cách từ trụ sở Cục Hải quan đến các Chi cục và tương đương (bằng đường bộ): 105 km

2. Chi cục Hải quan cửa khẩu Hoàng Diệu:

- Địa chỉ: DDT 748 xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước

- Số điện thoại: 0651.3520178

- Fax: 0651.3520178

- Khoảng cách từ trụ sở Cục Hải quan đến các Chi cục và tương đương (bằng đường bộ): 70 km

3. Chi cục Hải quan Chơn Thành:

- Địa chỉ: Số 741, quốc lộ 14, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước 

- ĐT: 0651.3645421

- Fax: 0651.3645419

4. Chi cục Kiểm tra sau thông quan

- ĐT: 0651.3645436