Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

- 00:00 | 10/08/2011

Điện thoại: 0650.3822767 Fax: 0650.3822151

1. Chi cục Kiểm tra sau thông quan:

- Địa chỉ: 327 Đại lộ Bình Dương, P.Phú Thọ, Thị xã Phủ Dầu một, Bình Dương

- Số điện thoại: 0650.3811288

- Fax: 0650.3811683

- Khoảng cách từ trụ sở Cục Hải quan đến các Chi cục và tương đương (bằng đường bộ): 0.5km

2. Chi cục Hải quan QLHH XNK ngoài KCN:

- Địa chỉ: Đại lộ Bình Dương, P.Phú Lợi, Thị xã Phủ Dầu một, Bình Dương

- Số điện thoại: 0650.3811655

- Fax: 0650.3811417

- Khoảng cách từ trụ sở Cục Hải quan đến các Chi cục và tương đương (bằng đường bộ): 1km

3. Chi cục Hải quan KCN Sóng Thần:

- Địa chỉ: 327 Đại lộ Bình Dương, P.Phú Thọ, Thị xã Phủ Dầu một, Bình Dương

- Số điện thoại: 0650.3742239

- Fax: 0650.3790197

- Khoảng cách từ trụ sở Cục Hải quan đến các Chi cục và tương đương (bằng đường bộ): 20km

4. Chi cục Hải quan KCN Việt Hương:

- Địa chỉ: KCN Việt Hương, Quốc lộ 13, xã Thuận Giao, huyện Thuận An, Bình Dương

- Số điện thoại: 0650.3756102

- Fax: 0650.3756101

- Khoảng cách từ trụ sở Cục Hải quan đến các Chi cục và tương đương (bằng đường bộ): 8 km

5. Chi cục Hải quan KCN Việt Nam - Singapore:

- Địa chỉ:Số 11, Đại lộ Hữu Nghị, KCN Việt Nam - Singapore, huyện Thuận An, Bình Dương

- Số điện thoại: 0650.3743681

- Fax: 0650.3756040

- Khoảng cách từ trụ sở Cục Hải quan đến các Chi cục và tương đương (bằng đường bộ): 10 km

6. Chi cục Hải quan ICD Sóng Thần:

- Địa chỉ: Đại lộ Độc Lập, xã Bình Hòa, huyện Thuận An, Bình Dương

- Số điện thoại: 0650.3742239

- Khoảng cách từ trụ sở Cục Hải quan đến các Chi cục và tương đương (bằng đường bộ): 22 km

7. Chi cục Hải quan KCN Mỹ Phước:

- Địa chỉ: Đường D01-N5, KCN Mỹ Phước, thị trấn Mỹ Phước, huyện Bến Cát, Bình Dương

- Số điện thoại: 0650.3628220

- Fax: 0650.3567173

- Khoảng cách từ trụ sở Cục Hải quan đến các Chi cục và tương đương (bằng đường bộ): 22 km