Cục Hải quan tỉnh Bình Định

- 00:57 | 10/08/2011

Điện thoại: 056.3892770 Fax: 056.3893048 Email: hqbinhdinh@customs.gov.vn Website: www.haiquanbinhdinh.gov.vn

1. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Quy Nhơn:

- Địa chỉ: 01 Phan Chu Trinh, TP. Quy Nhơn, Bình Định

- Số điện thoại: 056.3891779

- Fax: 056.3892288

- Khoảng cách từ trụ sở Cục Hải quan đến các Chi cục và tương đương (bằng đường bộ): 2 km

2. Chi cục Hải quan Phú Yên:

- Địa chỉ: Lương Tấn Thịnh, P.7, TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

- Số điện thoại: 057.3842433

- Khoảng cách từ trụ sở Cục Hải quan đến các Chi cục và tương đương (bằng đường bộ): 90 km

3. Chi cục Hải quan sau thông quan:

- ĐT: 057.3822532

- Fax: 057.3822532

4. Đội kiểm soát Hải quan:

- ĐT: 3893426

- Fax: 3893426