Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

- 07:13 | 10/08/2011

Điện thoại: 064.3511946 Fax: 064.3858002 Email: hqvungtau@customs.gov.vn Website : http://www.haiquanvungtau.vn

1. Chu cục Hải quan cửa khẩu cảng sân bay Vũng Tàu

- Địa chỉ: 47 đường 30-4, P.Thắng Thất, TP. Vũng Tàu.

- Số điện thoại: 064.3838380

- Fax: 064.3838380

- Khoảng cách từ trụ sở Cục Hải quan đến các Chi cục và tương đương (bằng đường bộ): 5km

2. Chi cục Hải quan cảng Cát Lở:

- Địa chỉ: 973 đường 30-4, P.11, TP. Vũng Tàu.

- Số điện thoại: 064.3510301

- Fax: 064.3510301

- Khoảng cách từ trụ sở Cục Hải quan đến các Chi cục và tương đương (bằng đường bộ): 6km

3. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Phú Mỹ:

- Địa chỉ: Quốc lộ 51 thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

- Số điện thoại: 0643.3893161

- Fax: 064.3893160

- Khoảng cách từ trụ sở Cục Hải quan đến các Chi cục và tương đương (bằng đường bộ): 50km

4. Chi cục Hải quan Côn Đảo:

- Địa chỉ: 05 đường Nguyễn Huệ, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

- Số điện thoại: 064.3830928

- Fax: 064.3830928

- Khoảng cách từ trụ sở Cục Hải quan đến các Chi cục và tương đương (bằng đường bộ): ~120 Hải lý

5. Chi cục HQCK cảng Cái Mép:

- Địa chỉ: Xã Tân Phước, huyện Tân Thành

- Số điện thoại: 064.3924550

- Fax: 064.3924549

- Khoảng cách từ trụ sở Cục Hải quan đến các Chi cục và tương đương (bằng đường bộ): 45km

6. Chi cục Kiểm tra sau thông quan:

- Địa chỉ: 16 Lê Lợi, P.1, TP. Vũng Tàu.

- Số điện thoại: 064.3511268

- Fax: 064.3511268

7. Đội kiểm soát Hải quan:

- Địa chỉ: 126 Hạ Long, P.2, TP. Vũng Tàu.

- Số điện thoại: 064.3856698

- Fax: 064.3833705