Cục Hải quan Thừa Thiên Huế

- 16:35 | 16/01/2019

Điện thoại: 054.3822276 Fax: 054.3824049 Email: hqhue@customs.gov.vn Website: http://www.huecustoms.gov.vn

1. Cửa khẩu cảng Thuận An:

- Địa chỉ: Thôn Tân Cảng, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- ĐT: 054.3866112

- Fax: 054.3866603

2. Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Chân Mây:

- Địa chỉ: Xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

- ĐT: 054.3872619

- Fax: 054.3876088

3. Chi cục Hải quan cửa khẩu A Đớt

- Địa chỉ: Thôn A Tin, xã A Đớt, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

- ĐT: 054.3870876

- Fax: 054.3870876

4. Chi cục Hải quan Thủy An

- ĐT: 054.3810481

- Fax: 054.3846696

Đạt Xanh