Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng

- 00:16 | 10/08/2011

Điện thoại: 0511.3827639 Fax: 0511.3823328 Email: hqdanang@customs.gov.vn Website: http://www.dngcustoms.gov.vn

1. Chi cục Hải quan KCN Hòa Khánh - Liên Chiểu:

- Địa chỉ: 363-365 Nguyễn Lương Bằng, Hòa Khánh - Liên Chiểu

- Số điện thoại: 0511.3733371

- Fax: 0511.3730882

- Khoảng cách từ trụ sở Cục Hải quan đến các Chi cục và tương đương (bằng đường bộ): 16 km

2. Chi cục Hải quan KCN Đà Nẵng:

- Địa chỉ: Khu công nghiệp Đà Nẵng, đường Ngô Quyền, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng

- Số điện thoại: 0511.3831080

- Fax: 0511.3931351

- Khoảng cách từ trụ sở Cục Hải quan đến các Chi cục và tương đương (bằng đường bộ): 3 km

3. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng

- Số điện thoại: 0511.3831631

- Fax: 0511.3848386

- Khoảng cách từ trụ sở Cục Hải quan đến các Chi cục và tương đương (bằng đường bộ): 16 km

4. Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay Quốc tế Đà Nẵng:

- Địa chỉ: Sân bay quốc tế Đà Nẵng , đường Nguyễn Tri Phương, P.Hòa Thuận Tây, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng

- Số điện thoại: 0511.3823222

- Fax: 0511.3614305

- Khoảng cách từ trụ sở Cục Hải quan đến các Chi cục và tương đương (bằng đường bộ): 2,5 km

5. Chi cục Kiểm tra sau thông quan:

- Địa chỉ: 250 Bạch Đằng, P.PHước Ninh, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng

- Số điện thoại: 0511.3565776

- Fax: 0511.3562797